Youth Instructor d. 09. juli 1903

tillbaka

Lärdomar från Daniels liv - VI Nykterhetens belöning

Daniel och hans vänner höll fast vid sina avhållsamma vanor under sin treåriga utbildning. De bevarade sin förbindelse med Gud och var hela tiden beroende av Hans kraft. När den tiden kom att deras förmågor och färdigheter skulle prövas av kungen, blev de förhörda tillsammans med de andra som sökte tjänst i riket. “Det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hananja, Misael och Asarja.” Dan 1:19 Deras klara uppfattningsförmåga, deras utsökta och felfria språk, deras omfattande kunskaper vittnade om att deras mentala styrka och kraft inte hade försvagats. Därför stod de inför kungen. “Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike.” Dan 1:20 {MYP 241.1}

Gud ärar alltid det som är rätt. De mest lovande unga männen från alla de länder, som den store erövraren hade lagt under sig, hade samlats i Babylon. Ändå fanns det ingen som kunde mäta sig med de hebreiska fångarna. Deras raka hållning, deras fasta och spänstiga gång, deras ärliga ansikten, deras klara förstånd, deras friska andedräkt - allt detta var tecken på ädelhet, något som naturen ger för att hedra dem som följer dess lagar.{MYP 241.1}

Vi bör verkligen tänka över den undervisning som ges här. Att vi noga följer Bibelns krav kommer att vara en välsignelse för både kropp och själ. Andens frukter är inte bara kärlek, glädje och frid utan också självbehärskning. Vi har uppmanats att inte förorena våra kroppar, eftersom de är den Helige Andes tempel.{MYP 241.1}

De hebreiska fångarna var män med samma begär och böjelser som vi själva har. De stod fasta mitt i strömmen av förföriskt inflytande från hovet i Babylon, där man älskade lyx.. De unga omges idag av frestelser att tillfredställa sig själva. Särskilt i de stora städerna är det lätt att ta del av alla slags sinnliga njutningar som verkar inbjudande. De, som liksom Daniel vägrar att förorena sig, kommer att belönas för sina avhållsamma vanor. Med mera fysisk livskraft och större uthållighet har de ett insatt kapital, som de i kan ta ut i nödfall.{MYP 242.1}

Riktiga fysiska vanor främjar mental överlägsenhet. Livslängd, intellektuell kraft och fysisk uthållighet beror på oföränderliga lagar. Naturens Gud griper inte in för att bevara människor från följderna av att bryta mot naturens lagar. Den, som anstränger sig för att bli vinnare, måste vara avhållsam i allt. Daniel hade klart förstånd och fast belutsamhet. Han hade kraft att tillägna sig kunskap och motstå frestelser. Det berodde i hög grad på hans enkla diet och på hans böneliv.{MYP 242.1}

Det är en god del sanning i ordspråket:” Var och en är sin egen lyckas smed”. På samma gång som föräldrar är ansvariga för att ha präglat sina barns karaktärer och för den fostran och undervisning som deras söner och döttrar har fått, är det likväl sant, att vår ställning och användbarhet här i världen väldigt mycket beror på vårt eget handlingsmönster.{MYP 242.1}

Daniel och hans vänner hade nytta och glädje av en god fostran och utbildning i barndomen, men enbart dessa fördelar kunde inte ha gjort dem till det de var. Den tid kom då de måste handla självständigt. Den tid kom när deras framtid berodde på deras egna val. Då bestämde de sig för att för att vara trofasta mot den undervisning de hade fått i barndomen. Gudsfruktan, som är början till visdom, var grunden till deras storhet.{MYP 243.1}

Berättelsen om Daniel och hans vänner har nedtecknats med inspirerade ord i Bibeln för att bli till välsignelse för unga i alla tider som skulle följa.. Gud talar idag til unga män och kvinnor genom berättelsen om deras trohet mot avhållsamhetens principer. Han uppmanar dem att samla varje dyrbar stråle av det ljus Han låter lysa på ämnet kristen återhållsamhet, och se till att de själva lever efter hälsans lagar.{MYP 243.1}

Nu behövs det unga män, som liksom Daniel har vilja och mod. Ett rent hjärta och en stark och orädd hand behövs i världen idag. Det var Guds plan att människan hela tiden skulle utvecklas och dagligen nå allt högre upp mot fullkomning. Han kommer att hjälpa oss om vi försöker hjälpa oss själva. Vårt hopp om lycka i två världar är beroende av hur vi utvecklas här på jorden. Överallt borde vi vara på vår vakt mot det första steget till omåttlighet.{MYP 243.1}

Kära ungdomar, Gud kallar er att göra ett arbete, som ni kan utföra genom Hans nåd. Gud vill att ni ska “frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst.” Rom 12:1 Stå fram som de män och kvinnor Gud har gjort er till. Visa renhet i smak, aptit och vanor som kan jämföras med Daniels.. Gud kommer att belöna er med lugna nerver, en klar hjärna, ett gott omdöme och skärpta sinnen. De ungdomar, som idag har fasta och orubbliga principer, kommer bli välsignade med god fysisk och psykisk hälsa.{MYP 243.1}

avsn nr:1{MYP 241.1}
avsn nr:2{MYP 241.1}
avsn nr:3{MYP 241.1}
avsn nr:4{MYP 242.1}
avsn nr:5{MYP 242.1}
avsn nr:6{MYP 242.1}
avsn nr:7{MYP 243.1}
avsn nr:8{MYP 243.1}
avsn nr:9{MYP 243.1}
avsn nr:10{MYP 243.1}