Youth Instructor d. 27. juli 1899

tillbaka

Den karaktär som Gud godkänner I

De unga behöver undervisas noggrant och under bön om hur man bygger sin karaktär på den grund som består. Orsaken till att så många gör grova fel är att de inte bryr sig om att lära av erfarenheter. De lyssnar inte på föräldrars och lärares råd och de ger efter för fiendens frestelser. Gud älskar de unga. Han ser vilka stora möjligheter till det goda som finns i dem, om de bara vill inse sitt behov av Jesus och bygga på den säkra grunden. Han känner också deras svårigheter. Han vet att de måste kämpa mot mörkrets makter, som använder sina krafter för att behärska människans tankar. Han har gett unga män och kvinnor en utväg. Han har gett dem möjlighet att bli delaktiga av gudomlig natur.{MYP 163.1}

Man får inte en karaktär av tillfälligheter. Den bestäms inte av ett vredesutbrott, ett enda steg i fel riktning. Det är upprepningen av en handling, som gör den till en vana, och formar karaktären på gott eller ont. Rättfärdiga karaktärer kan bara formas genom ständiga, outtröttliga ansträngningar. Vi formar sådana karaktärer genom att ta vara på varje talent som Gud har anförtrott oss. Vi gör det för att ära Gud. I stället för att göra detta driver många efter impulsernas vindkast. De går dit omständigheterna för dem. Detta beror inte på att de saknar begåvning och förmågor. Det beror på att de inte inser att Gud vill att de ska göra sitt allra bästa i sin ungdomstid.{MYP 163.1}

Om de unga i dag ville stå fasta som Daniel, måste de spänna varje andlig nerv och muskel till det yttersta.. Herren önskar inte att de alltid ska vara nybörjare. Han önskar att de ska nå det allra högsta steget av ädel utveckling. Han önskar att de ska klättra allra högst upp på stegen, så att de kan kliva därifrån rakt in Guds rike.{MYP 164.1}

Föräldrarna kan inte längre ta vara på de unga som lämnar hemmet. De lämnas i hög grad åt att själva välja sina vänner. De borde minnas att deras Far i himlen håller ett vakande öga på dem och att Han ser varje behov som de har och varje frestelse. Det kommer alltid att finnas några i skolorna, som genom sin livsstil visar, att deras tankar håller sig på bottennivå. Genom oförståndig uppfostran har de i tidiga barnaår utvecklat ensidiga karaktärer och när de blir äldre finns denna brist kvar som ett ärr i deras erfarenhet. Dessa unga vilseleder genom sina ord och sitt exempel dem som är moraliskt svaga,{MYP 164.1}

Tid är guld, kära unga. Ni får inte utsätta era själar för fara genom att så vild havre. Ni har inte råd att att vara tanklösa när ni väljer era vänner. Om ni lägger märke till det som är ädelt i andras karaktärer, kommer dessa karaktärsdrag att ge er moralisk kraft att motstå det onda och välja det goda. Ha ett högt mål. Era föräldrar och lärare, som älskar och fruktar Gud, ber kanske för er dag och natt. De kanske bönfaller er och varnar er. Men allt detta kommer att vara förgäves, om ni väljer vilda och vårdslösa vänner. Om ni inte ser någon verklig fara och tror att ni i alla fall kan välja att göra rätt likaväl som fel, så bedrar ni er. Ni kommer inte att upptäcka ondskans surdeg, som på ett lömskt sätt förgiftar och fördärvar ert sinne.{MYP 164.1}

Kristus blev plågad och pinad. Han blev föraktad och förolämpad. Han blev ansatt av frestelser från både höger och vänster sida. Ändå syndade Han inte utan visade inför Gud en fullkomlig lydnad, som helt tillfredställde kraven. Genom sin lydnad tog Han för alltid bort varje tillstymmelse till ursäkt för olydnad. Han kom för att visa människan hur man kan vara lydig, hur man kan hålla alla buden. Han använde sig av gudomlig kraft och detta är syndarens enda hopp. Han gav sitt liv för att människan skulle kunna bli delaktig av gudomlig natur och fly bort från syndens fördärv som på grund av begäret finns i världen. Se 2 Petr 1:4..{MYP 165.1}

Gud har gett de unga talenter som de ska använda till Hans ära. Många använder tyvärr dessa gåvor till det som är orent och oheligt. Många har förmågor som kunde utvecklas och ge stort utbyte moraliskt, psykiskt och fysiskt. Men de stannar inte upp för att besinna sig. De beräknar inte följderna av det liv de lever. De uppmuntrar vårdslöshet och tanklöshet och vill inte lyssna till råd och tillrättavisning. Detta är ett fruktansvärt misstag. Unga människor skulle vara nyktra och vaksamma, om de insåg att Guds öga vakar över dem, om de förstod att Guds änglar iakttar utvecklingen av deras karaktär och väger deras moraliska värde.{MYP 165.1}

avsn nr:1{MYP 163.1}
avsn nr:2{MYP 163.1}
avsn nr:3{MYP 164.1}
avsn nr:4{MYP 164.1}
avsn nr:5{MYP 164.1}
avsn nr:6{MYP 165.1}
avsn nr:7{MYP 165.1}