Youth Instructor d. 26. augusti 1897

tillbaka

Ära Gud med dina ägodelar

“Hur mycket är du skyldig min Herre?” Luk 16:5 Ska vi ta emot alla välsignelser från Guds hand utan att ge tillbaka någonting - inte ens ge Honom vårt tionde, den del som Han har förbehållit Sig själv? Det har blivit vanligt att vända sig ifrån det rätta sättet att handla, att vända sig från självuppoffring till självtillfredsställelse. Men ska vi hela tiden likgiltigt ta emot det goda Han ger oss och inte besvara Hans kärlek?{MYP 306.1}

Vill ni inte bli Guds missionärer, kära ungdomar? Vill ni inte som aldrig förr lära er att ge gåvor till Herren? Vill inte ni lära er det värdefulla i att lägga något i Guds skattkammare av det Han har gett er så rikligt? Låt en del av vad ni har fått, vad det nu än är, gå tillbaka till givaren som ett tackoffer. En del borde också läggas i skattkammaren till det missionsarbete, som ska utföras hemma och i andra länder.{MYP 306.1}

Guds sak borde ligga oss varmt om hjärtat. Sanningens ljus, som har varit till välsignelse för en familj, kommer att visa sig vara till stor välsignelse för andra familjer också, om föräldrar och barn sprider det vidare. Men när Guds goda gåvor, som Han har låtit oss få i så rikt överflöd, hålls tillbaka från Honom och utnyttjas själviskt, kommer vi säkert att få uppleva Guds förbannelse i stället för Hans välsignelse. Det är vad Herren har sagt. Vi måste först ge ifrån oss det Gud kräver. Hans krav går före alla andra krav. Sedan måste vi sörja för dem som är fattiga och behövande. Vi får inte glömma dem, vad det än måtte kosta oss.{MYP 306.1}

“Så att det finns mat i mitt hus.” Mal 3:10 Det är vår plikt att vara måttfulla i allt, i det vi äter, det vi dricker och i det vi använder till kläder. Vi bör bygga och inreda våra hem med tanke på att vi med villiga hjärtan ska kunna ge Gud det som är Hans, inte bara tiondet, men så mycket som möjligt i gåvor och offer. Väldigt många kan samla skatter åt sig i himlen genom att förse Guds förrådshus med den delen Gud kräver som Sin och dessutom med gåvor och offer.{MYP 307.1}

De som uppriktigt frågar vad Gud kräver av dem med hänsyn till det som de äger borde studera Gamla testamentet. Där kan de se vad Kristus, som var Israels osynlige ledare under ökenvandringen, ledde sitt folk att göra. Var och en av oss skulle vara villig att hellre leva obekvämt och få det knappt än att röva den delen från Herren som borde föras in i Hans hus. De som läser Bibeln och tror på den kommer att ha en klar förståelse av vad Herren säger i denna sak.{MYP 307.1}

På den dagen, då alla ska bli dömda efter sina gärningar, kommer varje ursäkt, som vi i vår själviskhet kan komma på för att hålla tillbaka tionde, gåvor och offer från Herren, att smälta bort som dagg för solen. Hur många skulle då inte med glädje gå tillbaka för att bygga upp sina karaktärer igen, om det inte vore för evigt för sent. Men då kommer det att vara för sent att ändra det som står skrivet om dem, som i veckor, månader och år har rövat från Gud. Deras öde kommer att vara avgjort. Det kommer inte att förändras.{MYP 307.1}

Själviskheten är ett dödligt ont. På grund av kärlek till det egna jaget och bekymmerslös likgiltighet har människor dragit på sig Guds förbannelse, just som Han sa. De har inte brytt sig om de särskilda villkoren i avtalet mellan Gud och människa. De har vägrat att vara Hans trogna förvaltare. Dessa själar har skilt sig från Gud. Genom ord och exempel ledde de andra till att strunta i Guds klara befallningar och därför kunde Han inte ge dem Sin välsignelse.{MYP 308.1}

Herren har tydligt sagt: En tiondel av allt ni äger tillhör mig. Era gåvor och offer ska föras in i förrådshuset för att främja min sak, för att sända ut levande förkunnare, som ska öppna Skriften för dem som sitter i mörker.{MYP 308.1}

Vill någon då löpa risken att hålla Guds egendom tillbaka? Vill någon göra som den otrogne tjänaren som gömde sin Herres pengar i jorden? Ska vi göra, som denne man gjorde och söka rättfärdiga vår otrohet genom att klaga på Gud och säga: ”Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.”? Matt 25:24,25 ( Bibel 2000 ) Skulle vi inte hellre komma inför Gud med våra tackoffer?{MYP 308.1}

avsn nr:1{MYP 306.1}
avsn nr:2{MYP 306.1}
avsn nr:3{MYP 306.1}
avsn nr:4{MYP 307.1}
avsn nr:5{MYP 307.1}
avsn nr:6{MYP 307.1}
avsn nr:7{MYP 308.1}
avsn nr:8{MYP 308.1}
avsn nr:9{MYP 308.1}