Youth Instructor d. 01. september 1886

tillbaka

Att växa i nåden

“Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.” 2 Petr 3:18 Det är unga människors förmån att växa i nåd och kunskap när de växer i Kristus. Vi kan lära känna Jesus alltmer genom att granska Skriften med intresse och sedan följa de sanningens och rättfärdighetens vägar, som visas oss där. De som hela tiden växer i nåd kommer att stå fasta i tron. De kommer att göra framsteg.{MYP 121.1}

Alla unga människor, som har bestämt sig för att vara Jesu lärjungar, skulle ha en uppriktig önskan i sina hjärtan efter att nå det högsta målet för en kristen: att arbeta tillsammans med Jesus Kristus. Om de gör det till sitt mål att höra till dem som skall stå felfria framför Guds tron, kommer de hela tiden att utvecklas. Det enda som kan få oss att vara kvar i ett fast gudsförhållande är att vi gör dagliga framsteg i det andliga livet. Tron blir starkare om vi övervinner tvivel och hinder, som kommer i vägen för oss. Sann helgelse är att gå framåt. Om du växer i nåd och kunskap om Jesus Kristus kommer du att väl ta vara på varje förmån och tillfälle att tillägna dig mer kunskap om Jesu liv och karaktär.{MYP 121.1}

Din tro på Jesus kommer att växa, allteftersom du lär känna din Frälsare bättre. Genom att låta dina tankar dröja vid Hans fläckfria liv och Hans oändliga kärlek kommer du närmare Honom. Du kan inte vanära Gud mer än genom att bekänna att du är Jesu lärjunge, samtidigt som du håller dig på avstånd från Honom och inte tar emot näring från Hans Helige Ande. När du växer i nåd kommer du att älska de andliga mötena och du gläder dig över att få ge ditt vittnesbörd om Jesu kärlek för församlingen. Genom Sin nåd kan Gud göra den unge klok och Han kan ge barnen kunskap och erfarenhet. Varje dag kan de växa i nåden. Du ska inte låta dina känslor vara ett mått på din tro.{MYP 121.1}

Rannsaka noga ditt hjärta. Undersök din kärlek till Gud. Fråga dig själv: Har jag använt de dyrbara ögonblicken i dag för att tillfredsställa mig själv? Har jag tänkt på att själv ha det roligt eller har jag gjort andra lyckliga? Har jag hjälpt dem jag är tillsammans med att bli mera hängivna mot Gud och att sätta värde på det som är evigt? Har jag varit en kristen hemma? Har jag visat Jesu nåd i mina ord och handlingar? Har jag hedrat mina föräldrar och visat dem respekt genom att vara lydig och på det sättet hållit det femte budet? Har jag troget utfört mina små, dagliga plikter? Har jag gjort vad jag kan för att lätta andras bördor? Har jag tigit istället för att säga något ont? Har jag låtit bli att ljuga och baktala? Har jag ärat Jesus, min Frälsare, som gav sitt dyrbara liv för att jag skulle kunna nå fram till det eviga livet?{MYP 122.1}

Kära unga, försumma inte att be på morgonen. Be allvarligt till Jesus att han måtte ge er styrka och nåd, så att ni kan stå emot fiendens frestelser i vilken form de än måtte komma. Om ni ber med allvar, tro och ett ångerfullt hjärta, kommer Herren att höra era böner. Men ni ska inte bara be. Ni måste också vara på er vakt. Ni måste vaka. Jesus har sagt: “Be, så ni skall få. Sök, så ni skall finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk?” (Bibel 2000) “Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?” Matt 7:7-11{MYP 122.1}

Barn och ungdomar kan komma till Jesus med det som känns tungt och svårt. De kan komma med sin villrådighet och veta att Han tar emot deras böner och ger dem precis vad de behöver. Var allvarlig och bestämd. Visa på Guds löfte och tro sedan utan att tvivla. Vänta dig inte särskilda känslor innan du kan tro att Herren svarar. Tänk inte ut något särskilt sätt som Herren ska arbeta för dig på, innan du kan tro att du får bönesvar utan lita på Hans Ord och lämna allt i Herrens händer i fast tro på att din bön ska bli hörd. Svaret kommer just på det sätt och vid den tidpunkt, som din himmelske Far ser är till ditt bästa. Lev ditt liv så att det stämmer med dina böner. Vandra ödmjukt och gå hela tiden framåt.{MYP 123.1}

“Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet.” Ps 84:12 {MYP 123.1}

“Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar, de som söker HERREN saknar ej något gott. ” Ps 34:10,11{MYP 124.1}

“Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, sök friden och jaga efter den. HERRENS ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men HERRENS ansikte är emot dem som gör det onda, han vill utplåna minnet av dem från jorden. När de rättfärdiga ropar hör HERREN, han räddar dem ur all nöd. HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.” Ps 34:14-19{MYP 124.1}

avsn nr:1{MYP 121.1}
avsn nr:2{MYP 121.1}
avsn nr:3{MYP 121.1}
avsn nr:4{MYP 122.1}
avsn nr:5{MYP 122.1}
avsn nr:6{MYP 123.1}
avsn nr:7{MYP 123.1}
avsn nr:8{MYP 124.1}
avsn nr:9{MYP 124.1}