Youth Instructor d. 09. oktober 1902

tillbaka

Vad ska vi läsa?

Utbildning är inte något annat än en förberedelse av de fysiska, intellektuella och andliga krafterna, så att de på bästa sätt kan utföra alla livets plikter. Uthålligheten, styrkan och aktiviteten i hjärnan ökar eller minskar beroende på hur dess krafter används. Sinnet borde tyglas och tränas så att alla dess krafter utvecklas symmetriskt. {MYP 271.1}BTU

Många ungdomar är riktiga bokslukare . De har en sådan läslust att de läser allt de får tag i. Måtte de vara försiktiga med vad de läser, lika väl som med vad de hör. Jag har fått veta, att det är mycket stor fara för att de ska bli fördärvade av olämplig läsning. Satan använder tusentals sätt att rubba jämvikten i de ungas sinnen. De kan inte vara trygga ett ögonblick, om de inte är på sin vakt. De måste bevaka sina sinnen, så att de inte blir förförda av Satans frestelser.BTU

Satan vet att sinnet i hög grad påverkas av den näring man ger det. Han försöker leda både de unga och de som har kommit till mogen ålder att läsa romaner, sagor och annan litteratur. De som läser sådan litteratur blir inte så lämpade att utföra de plikter som väntar. De lever ett overkligt liv och mister lusten att studera Bibeln, lusten att få sin näring från himmelskt manna. Sinnet försvagas, fast det behöver styrkas. Det förlorar sin förmåga att studera de stora sanningarna, som har med Kristi mission och verk att göra. Det är sanningar, som skulle styrka sinnet, väcka fantasin och tända en stark och ivrig längtan att segra som Jesus segrade.BTU

Tänk, om en stor del av de böcker som publiceras kunde brännas. Då skulle man hejda en pest som har en fruktansvärd verkan på hjärta och sinne. Kärleksromaner, lättsinniga och upphetsande historier, är en förbannelse för läsaren. Också de böcker som kallas religiösa romaner är till förbannelse. I de böckerna flätas en moralisk lärdom in i historien. Religiösa känslor kan vävas in i en berättelse, men i de flesta fall har Satan klätt sig som en ängel för att han så mycket lättare ska kunna förföra och bedra. Ingen är så grundfäst i de rätta principerna eller så säker på att kunna motstå frestelser, att han kan vara trygg när han han läser sådana historier. {MYP 272.1}BTU

De som läser uppdiktad litteratur hänger sig åt något ont, som förstör andligt liv och skymmer skönheten på de heliga sidorna. Det skapar en osund spänning, hetsar upp fantasin, får sinnet att vända sig från det nyttiga och själen att sluta be. Man klarar inte av att ägna sig åt det som är andligt längre.BTU

Gud har gett överlägsna förmågor åt många av våra unga, men alltför ofta har deras förmågor blivit slappa och kraftlösa och deras sinnen förvirrade och svaga. Under flera år har de inte vuxit i nåden eller i kunskapen om grunderna för vår tro. Ett oklokt val av läsning är orsaken till detta. De som väntar på att Herren snart ska komma och ser fram emot den underbara förvandlingen, då “detta förgängliga har klätts i oförgänglighet” borde under denna prövotid ha en högre nivå för sin aktivitet. 1 Kor 15:54.BTU

Mina kära unga vänner, gå till er egen erfarenhet och fråga er vilket inflytande upphetsande historier har haft. Kan ni efter sådan läsning öppna Bibeln och med intresse läsa livets ord? Tycker ni inte då att Guds bok är ointressant? Kärlekshistoriens förtrollning finns kvar i sinnet och fördärvar ert sunda omdöme. Det blir omöjligt för er att fästa uppmäksamheten vid de viktiga och högtidliga sanningar, som gäller ert eviga väl. {MYP 273.1}BTU

Kasta utan tvekan bort all dålig litteratur. Den stärker inte er andlighet, men låter känslor tränga in i sinnet, som fördärvar fantasin och får er att tänka mindre på Jesus och Hans värdefulla lärdomar. Håll sinnet fritt från allt som leder det i fel riktning. Fyll det inte med litterärt skräp, som inte kan stärka själslivets krafter..Tankarna får samma karaktär som det man föder sinnet med.BTU

Den religiösa erfarenhet, som en människa har, avslöjas av den slags böcker hon läser på sin fritid. För att få ett sunt omdöme och goda religiösa principer måste de unga leva i gemenskap med Gud genom Hans Ord. Bibeln leder oss till ett högre och bättre liv. Den pekar ut vägen till frälsning genom Kristus för oss och leder oss till ett högre, bättre liv. Den innehåller den mest intressanta och lärorika historia och biografi som någonsin har skrivits. De, som inte har fått sin fantasi förförd genom att läsa uppdiktade historier, kommer att tycka att Bibeln är den intressantaste av alla böcker.BTU

Bibeln är böckernas bok. Om du älskar Guds Ord och studerar det, när du har tillfälle till det, kan du vara säker på att Jesus drar dig till Sig. Om du granskar Bibeln, så att du blir ägare till dess rika skatter och blir utrustad till allt gott verk, kommer du nära Jesus. Att bara läsa Bibeln då och då utan att söka förstå vad Han vill lära dig är inte nog. Du behöver förstå Hans undervisning för att kunna leva i harmoni med Hans krav. Det finns skatter i Hans Ord, som vi bara kan upptäcka genom att gräva djupt i sanningens gruvschakt. {MYP 274.1}BTU

Det köttsliga sinnet förkastar sanningen, men det omvända sinnet genomgår en fantastisk förvandling. Den bok, som tidigare inte var lockande att läsa, eftersom den avslöjade sanningar som vittnade mot syndaren, blir nu mat för själen och livets glädje och tröst. Rättfärdighetens sol upplyser de heliga sidorna och den Helige Ande talar till själen genom dem.BTU

Måtte alla, som har gett näring åt lätt läsning för nöjes skull, vända sin uppmärksamhet mot profetiornas säkra ord. Ta fram din Bibel och börja läsa Gamla och Nya testamentets heliga berättelser med förnyat intresse. Ju oftare och mer flitigt du studerar Bibeln, dess vackrare kommer den att framstå och desto mindre lust får du att läsa böcker för att få avkoppling. Bind den dyrbara boken till ditt hjärta. Den kommer att vara din vän och ledstjärna.BTU

avsn nr:1BTU
avsn nr:2BTU
avsn nr:3BTU
avsn nr:4BTU
avsn nr:5BTU
avsn nr:6BTU
avsn nr:7BTU
avsn nr:8BTU
avsn nr:9BTU
avsn nr:10BTU
avsn nr:11BTU
avsn nr:12BTU