Youth Instructor d. 08. november 1900

tillbaka

Ni är inte era egna

Ibland hör vi dessa frågor: “Får jag aldrig göra det jag själv har lust till? Får jag aldrig gå mina egna vägar? Måste jag alltid hämmas och hindras? Kan jag aldrig följa mina egna böjelser? Ju mindre du följer dina naturliga böjelser, dess bättre kommer det att bli för dig själv och för andra. Människonaturens böjelser har letts på avvägar, de naturliga krafterna har missriktats. Satan har fört människan på kollisionskurs med Gud. Han arbetar hela tiden för att förstöra Guds avbild i människan. Därför måste vi lägga band på oss när vi talar och handlar.{MYP 68.1}

När Guds nåd tar hjärtat i besittning, inser vi att de nedärvda och utvecklade böjelserna till det onda måste korsfästas. Ett nytt liv måste börja i själen - ett liv med ny ledning. Allt som blir gjort måste göras till Guds ära. Detta verk omfattar både det yttre och det inre. Hela varelsen, kropp, själ och ande, måste underordna sig Gud. Då kan Gud använda oss. Vi blir redskap för Hans rättfärdighet.{MYP 68.1}

Människan med sin syndiga natur underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men genom tron lever den som har blivit förnyad Jesu liv dag för dag. Han visar varje dag att han förstår att han är Guds egendom. {MYP 68.1}

Kropp och själ tillhör Gud. Han gav sin Son för att frälsa världen och på grund av det har vi fått nytt liv, en nådatid som vi ska använda för att utveckla våra karaktärer i fullständig trohet mot Gud. Gud har köpt oss fria från syndens slaveri och har gjort det möjligt för oss att leva förnyade och förvandlade i Hans tjänst.{MYP 68.1}

Gud har satt sin stämpel på oss. Han har köpt oss och han önskar att vi ska komma ihåg att våra fysiska, mentala och moraliska krafter tillhör Honom. Tid och inflytande, förstånd, känslor och samvete; allt tillhör Honom. Det ska endast användas i överensstämmelse med Hans vilja. Dessa krafter ska inte användas så som världen föreskriver det, för världen lyder under en ledare som är fiende till Gud.{MYP 69.1}

Den kropp som hyser vår själ tillhör Gud. Varje sena och varje muskel är Hans. Vi får inte under några omständigheter försumma, försvaga eller missbruka något enda organ. Vi ska samarbeta med Gud genom att bevara så god fysisk hälsa som möjligt. Då kan vår kropp vara ett tempel, där den Helige Ande bor. Han formar varje fysisk och andlig kraft efter Guds vilja.{MYP 69.1}

Sinnet ska fyllas med rena principer. Sanningen måste ristas in på själens tavlor. Minnet måste fyllas med de dyrbara sanningarna i Guds Ord. Då kommer dessa sanningar att lysa i våra liv som vackra juveler.{MYP 69.1}

Det är när vi ser på den gåva Gud gav för att friköpa människor, som vi får klart för oss vilken kärlek Gud har till sina barn. Vi förstår vilket värde Han sätter på det som Han har skapat med sina händer. Adam kom under Satans herravälde. Genom honom honom kom synden in i världen och genom synden kom döden. Gud gav sin enfödde Son för att frälsa människan. Detta gjorde Han för att Han skulle vara rättfärdig och ändå kunna rättfärdiggöra alla som tar emot Kristus. Människan sålde sig till Satan, men Jesus köpte tillbaka människosläktet...{MYP 69.1}

Ni är inte era egna. Jesus köpte er med Sitt blod. Gräv inte ner era talenter i jorden. Använd dem för Hans räkning. Låt Jesus vara med dig, vilken sysselsättning du än ägnar dig åt. Om du märker att du håller på att förlora kärleken till din Frälsare, ska du sluta med den syssla som du kan vara upptagen av och säga: “Här är jag, min Frälsare. Vad vill Du att jag ska göra?” [Se Apg 9:6 i den engelska KJV] Han kommer att ta emot dig med sin rika nåd och sin stora kärlek. Han kommer att omsluta dig med sin förlåtelse, för Han är barmhärtig och har stort tålamod och vill inte att någon ska gå förlorad.{MYP 70.1}

Vi och allt det vi har tillhör Gud. Vi borde inte se på det som ett offer att ge Honom vårt hjärtas hängivenhet. Ja, själva hjärtat borde Han få som ett frivilligt offer.{MYP 70.1}

avsn nr:1{MYP 68.1}
avsn nr:2{MYP 68.1}
avsn nr:3{MYP 68.1}
avsn nr:4{MYP 68.1}
avsn nr:5{MYP 69.1}
avsn nr:6{MYP 69.1}
avsn nr:7{MYP 69.1}
avsn nr:8{MYP 69.1}
avsn nr:9{MYP 70.1}
avsn nr:10{MYP 70.1}