Youth Instructor d. 05. december 1901

tillbaka

Flitens belöning

Måtte de unga komma ihåg att den late går miste om de ovärderliga erfarenheter, som man får då man troget utför livets dagliga plikter. Den som är lat och själv väljer att vara ovetade skaffar sig hinder, som alltid kommer att ligga i vägen för honom. Han tar inte emot den undervisning, som ett hederligt slit för med sig. Han stjäl från Gud, när han inte räcker en hjälpande hand till sina medmänniskor. Hans bana är helt annorlunda än den som Gud har stakat ut för honom. Det är nämligen så, att när vi föraktar nyttigt arbete, uppmuntrar vi de lägre lustarna. Det har en förlamande verkan på de mest användbara krafter som människan har.{MYP 210.1}

Det är inte bara få utan tusentals människor, som bara lever för att förbruka de välsignelser som Gud i sin nåd ger dem. De glömmer att ge Herren tackoffer för de rikedomar, som Han har anförtrott dem, när Han låter dem få jordens frukt. De glömmer att Gud önskar, att de talenter som han har lånat ut, ska användas klokt, så att de inte bara ska förbrukas utan också ge avkastning. Om de förstod den plan, som Gud har för dem som Hans hjälpande händer, skulle de inte känna det som en förmån att undvika allt ansvar och bli uppassade.{MYP 210.1}

Verklig lycka kan man bara finna,genom att vara god och göra gott. De som trofast fullgör sina bestämda plikter upplever den renaste och högsta glädje. Inget ärligt arbete är förnedrande. Det är simpel slöhet som får människor att se ned på vardagslivets enkla plikter. Den som inte vill utföra dessa plikter får mentala och moraliska brister, något som en dag kommer att bli klart kännbart. En eller annan gång kommer bristerna i den lates liv tydligt fram. Över hans livs räkenskap kommer dessa ord att skrivas: En som förbrukade utan att åstadkomma något.{MYP 210.1}

Vi kan dra nyttiga andliga lärdomar från alla livets sysslor. De som brukar jorden kan studera betydelsen av orden: “Ni är en Guds åker”, medan de arbetar. 1 Kor 3:9 I människohjärtat ska sanningens säd sås, så att Andens vackra frukter kan växa fram i livet. Guds stämpel på sinnet ska forma det till skön symmetri. De råa och obearbetade krafterna, både de fysiska och mentala, måste tränas för Mästarens tjänst...{MYP 211.1}

Kristus har gett ett tjänandets tjänst åt alla. Han är Ärans konung och ändå säger Han att Människosonen inte har “kommit för att bli tjänad utan för att tjäna.” Matt 20:28 Han är Himlens majestät, men ändå gick han villigt med på att komma hit till jorden för att bära den arbetsbörda, som Hans Far i himlen lade på Honom. Han gjorde det till något fint att arbeta. Han var hantverkare och arbetade med Sina händer som timmerman för att ge oss ett exempel på flit. Från det att Han var mycket ung deltog han i arbetet för att försörja familjen. Han förstod att Han var en del av familjens företag och Han bar villigt Sin del av bördorna.{MYP 211.1}

Barn och ungdomar borde ha glädje av att göra sin mors och fars omsorger lättare genom att visa att de har ett osjälviskt intresse för hemmet. När de glatt och muntert tar de bördorna som faller på deras lott, får de en träning, som gör dem passande och användbara i sådana arbeten som kräver tillit. Varje år gör de säkra framsteg. Sakta men säkert lägger de ifrån sig barndomstidens brist på erfarenhet och får istället den träning som gör dem till mogna män och kvinnor. När de trofast utför hemmets enkla plikter, lägger pojkar och flickor grunden till att bli framstående på det mentala, moraliska och andliga planet.{MYP 211.1}

Kom ihåg, unga vänner, att ni varje dag, varje timme, varje ögonblick väver ert eget ödes väv. Varje gång skytteln går vävs en tråd in i väven, som antingen förstör mönstret eller gör det vackert. Om du är lat och likgiltig, fördärvar du det liv som enligt Guds plan skulle vara ljust och vackert. Om du väljer att följa dina egna böjelser, kommer vanor, som inte är från Kristus, att binda dig med hårda band. När du vandrar bort från Kristus kommer många att följa ditt exempel. De kommer aldrig att kunna glädja sig över himlens härlighet på grund av din felaktiga livsföring. Om du däremot gör tappra ansträngningar att övervinna själviskhet och inte försummar något tillfälle att hjälpa dem du har omkring dig, kommer det ljus som ditt exempel är att leda andra till korset.{MYP 211.1}

avsn nr:1{MYP 210.1}
avsn nr:2{MYP 210.1}
avsn nr:3{MYP 210.1}
avsn nr:4{MYP 211.1}
avsn nr:5{MYP 211.1}
avsn nr:6{MYP 211.1}
avsn nr:7{MYP 211.1}