Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 15. januar 1880

den, som gør sandheden, kommer til lyset, for at det må blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud, mens mange, som har gudsfrygts skin, men ikke dens kraft, vil være tilfredse med at tale sandheden med en ånd af splid, idet de tager del i en diskussion og taler længe og højt med en bitter ånd. Sådanne reflekterer intet lys, mens Gud tjener, som har antændt sit lys fra det guddommelige alter og adlyder sandheden, er en levende, vandrende , arbejdende repræsentant af sandhedens kraft på hjertet. Han er et levende brev, der kendes og læses af alle mennesker. Et sådant liv er verdens lys; Jesus skammer sig ikke ved at kalde sådanne brødre. Ligesom han sagde til Natanel, vil han sige om dem: "Se, det er i sandheden en israelit, i hvem der ikke er svig."   ret

afsn nr:Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 2.kv 2005. s. 27