Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 2. marts 1882

Et besøg i College City

For nogle få uger siden, besøgte jeg College City (Californien), for at tale, på invitation, over temaet afholdenhed. Dette tilbud fik menigheden den anledning, og der var god tilslutning. Folk på dette sted havde allerede taget et godt standpunkt over afholdenhedens principper. Faktisk var det på betingelse af at der blev oprettet en højskole på det sted. Det land skolens bygninger skulle bygges på, med en stor omegn omkring det, blev doneret til den Kristne Menighed med henblik på uddannelse, med en klausul at der ikke åbnes et værtshus tre miles fra skolen. Denne overenskomst lod til at blive overholdt. Vi føler at de unge var mere sikker på skolen i en sådan by, end var der værtshuse åbne dag og nat på alle gadehjørner.   ret

Reglerne på denne højskole passer nøje på unge mænds og unge kvinders selskab under skoleperioden. Det er kun når disse regler ind i mellem inddrages, som det nogle gange er tilfældet, at herrer får lov at ledsage damer til og fra offentlige samlinger. Vort egen højskole i Battle Creek har lignende regler, dog ikke så stringente. Sådanne regler er uundværlige for at vogte de unge fra farer som førægteskabelig frieri og ukloge ægteskaber. Unge mennesker sendes i skole af deres forældre for at få en uddannelse, ikke for at flirte med det modsatte køn. Det gode selskab, såvel som de studerendes højeste interesser, kræver at de ikke forsøger at vælge livspartner, medens deres egen karakter endnu ikke er udviklet, deres dømmekraft er umoden, medens de samtidig er frataget forældrenes omsorg og vejledning.   ret

Det er fordi hjemmeoplæringen er mangelfuld at de unge ikke vil underlægge sig ordentlig myndighed. Jeg er selv moder; jeg ved hvad jeg taler om, når jeg siger at unge og børn ikke kun er sikre men lykkeligere under et sundt bosted, end at følge deres egne tilbøjeligheder. Forældre, der passes ikke ordentlig på jeres sønner og døtre. De bør aldrig have lov til at gå og komme som det passer dem, uden jeres kendskab og samtykke. Den frie frihed der gives til denne tids børn har vist sig fordærv for tusinder. Hvor mange får lov til at være på gader om natten, og forældrene ikke ønsker at kende til deres børns kammerater. For ofte vælges der venner som kun har en fordærvende indflydelse.   ret

I ly af mørket, samles drenge i grupper for at lære deres første lektier i kortspil, spil, rygning og vin. eller øldrikning. Sønner af religiøse forældre vover sig ind på værtshuse efter et aftensmåltid med østers, eller andre udsvævelser, og sætter derved sig selv på fristelsens vej. Atmosfæren ved disse tilholdssteder er præget af blasfemi og uren omgang. Ingen kan blive der særlig længe uden at blive fordærvet. Det er med sådanne omgangsfæller unge med lovende udsigt bliver berusede og kriminelle. Der bør vogtes imod at sådanne onder begynder. Forældre, hvis I ikke ved at deres omgivelser er udadlelige og uangribelige, så lad ikke jeres børn gå på gaderne efter det bliver mørkt, og lave udendørs sports aktiviteter, eller møde andre drenge til forlystelse. Hvis denne regel gennemføres hårdnakket, vil lydighed til denne være en vane, og ønsket om at overtræde vil snart ophøre.   ret

De, som søger at bevare de unge fra fristelse og berede dem for et nyttigt liv, udfører et godt arbejde. Det glæder os, hver gang vi ser en højskole udvise forståelse af, hvad god disciplin og passende restriktioner betyder for de unge. Må alle sådanne læreres bestræbelser blive kronet med held.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2Sind, karakter personlighed 302; FE 62 Budskaber til de unge 269
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5FE 63 Budskaber til de unge 269