Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 4. marts 1880

Kristi Eksempel viser os, at vort eneste Håb om Sejr består i en stadig Modstand over for Satans Angreb. Han, som vandt Sejr over Sjælefjenden i Fristelsernes Kampe, forstår Satans Magt over Menneskeslægten og har besejret ham for os. Som Sejrvinderen har han givet os Fordelene ved sin Sejr, så at vi under vore Bestræbelser på at modstå Satans Fristelser kan forene vor Svaghed med hans Styrke, vor Værdiløshed med hans Fortjeneste. Således styrkede ved hans vedvarende Magt under Fristelsernes Angreb kan vi modstå alt i hans mægtige Navn og sejre ligesom han sejrede.   ret

Kristus ofrede alt for Menneskene for at gøre det muligt for dem at nå Himmelen. Nu gælder det om for faldne Mennesker at vise hvad de fra deres Side vil ofre for Kristi Sag, for at de må vinde udødelig Herlighed. De, som har en klar Forståelse af Frelsens Storhed og hvad den har kostet, vil aldrig knurre over, at de må så med Tårer, og at Kamp og Selvfornægtelse er den Kristnes Lod i dette Liv.   ret

Betingelserne for Menneskenes Frelse er fastsat af Gud. For at den angrende Synder skal finde Glæde og fred, må han fornedre sig selv og bære sit Kors. Den Tanke, at Jesus blev Menneske og forringede sig selv så dybt som intet Menneske vil blive kaldet til at gøre, burde få al Knur og Klage til at forstumme. Den sødeste Fryd bliver det Menneskes Lod, som alvorligt omvender sig til Gud, idet han ser sig selv som Guds Lovs Overtræder, men også har fået Tro på Jesus Kristus som Synderes Forløser og Talsmand.   ret

afsn nr:Budskaber til de unge 20
afsn nr:Budskaber til de unge 50
afsn nr:Budskaber til de unge 57