Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 25. marts 1897

Guds hemmelighed

"Ja, mig, den allerringeste af alle hellige, blev den nåde givet at forkynde hedningerne evangeliet om Kristi uransagelige rigdom og at oplyse, hvorledes den frelsesplan er, derfra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alle tings skaber, for at Guds visdom nu i al dens mangfoldighed ved kirken skulle gives til kende for magterne og myndighederne i den himmelske verden." "Thi dens tjener er jeg blevet ifølge den husholdergerning fra Gud, som blev mig givet, at jeg overalt skal forkynde jer Guds ord, den hemmelighed, der har været skjult igennem alle tider og slægter, men nu er blevet åbenbaret for hans hellige; for dem ville Gud kundgøre, hvilken rigdom på herlighed denne hemmelighed rummer blandt hedningerne, nemlig Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, idet vi påminder ethvert menneske og lærer ethvert menneske med al visdom, for at vi kan fremstille ethvert menneske som fuldkomment i Kristus. Det er også det, jeg arbejder og kæmper for med hans kraft, som virker mægtigt i mig."   ret

Hvad er det for en hemmelighed Paulus skriver til efeserne og kolossenserne, og siger det er givet ham opfylde guds ord, ”hemmeligheden der har været skjult igennem alle tider og slægter”? En oversættelse lyder: ”det er blevet fortiet gennem evige tider.”   ret

Mange har forsøgt at forklare den hemmelighed, som Paulus her omtaler; men den er meget omfattende, og vor forståelse af Guds kærlighed, godhed og medlidenhed er mærkeligt begrænset. Fordi vort kendskab til åndelige ting er blevet så forringet og svækket, er vi ikke gået frem fra lys til endnu større lys. Herren har ikke kunnet gøre mange vidunderlige ting forståelige for os. Når man tænker på, hvor meget vi er gået glip af ved vor jordiske og timelige interesse, er det meget ydmygende for os.   ret

Gud havde kendskab om fremtidens begivenheder, selv før jordens skabelse. Han tilpassede ikke hans hensigter til omstændigheder, men han tillod forholdene at udvikle sig. Han arbejdede ikke på at tilvejebringe en bestemt tilstand, men han vidste, at en sådan tilstand ville eksistere. Planen, der skulle iværksættes ved nogen af Himmelens høje intelligensers frafald, dette er hemmeligheden, mysteriet, som er blevet skjult gennem tiderne. Og et offer blev forberedt i de evige hensigter for at udføre selve den gerning, som Gud har udført for den faldne menneskeslægt.   ret

Paulus blev taget op til den tredje himmel, og der så og hørte han ting som det ikke er tilladt et menneske at udtrykke. Hemmeligheder som var blevet skjult i tider blev åbenbaret for ham, og så meget som han kunne bære af Kristi gerninger, og af hans omgang med mennesker, blev kendt Herren fortalte Paulus at han måtte forkynde Kristi riges uransagelige rigdomme ibland hedningene. Lys blev givet til hedningene. Dette er en hemmelighed som var blevet skjult gennem tiderne.   ret

Jøderne var vokset i en tro om at alt der angår Hedningene blev forbandet og var urent. Fordomme havde bygget mure op og afsondrede nationalitet og religiøsitet. Men Gud selv intruerede Paulus at hans arbejde skulle fremstille Kristus for hedningene. Det store genløsningsarbejde skulle bringes frem for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. På grund af deres ulydighed, blev jøderne afskåret fra olietræet, og dem iblandt Hedningene som ville acceptere Kristus som deres Frelser skulle indpodes i det gode olietræ, og gøres ét med de oprindelige grene. Men de skulle på ingen måde prale af dette, så de ikke blev brækket af som om de var naturlige grene.   ret

Hedningene vidste intet om omskæring, men de skulle bringes under den nådes pagt Abraham fik givet. Herren talte til Paulus og fortalte ham om de velsignelser det jødiske folk fik, på lige fod med hedningene. Og Paulus skriver til dem: ”Kom derfor i hu, at forhen var I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der har navn efter den omskærelse, man med hænder udfører på legemet kom i hu, at I på den tid var uden forbindelse med Kristus, udelukkede fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod.”   ret

Kristi inkarnation er en hemmelighed. Den guddommelige forening med menneskeheden er i virkeligheden en hemmelig, som er skjult for Gud, ”den hemmelighed, der har været skjult igennem alle tider.” Den blev fortiet for evigt af Jehova, og blev først åbenbaret i eden, ved profetien at kvindens sæd skal knuse slangens hoved, og den skal hukke hans hæl. At bringe verden hemmeligheden hvad Gud har fortiet i gennem evige tider for den skabte verden, før mennesket blev skabt, var den del som Kristus skulle gøre for at påtage det arbejde, da han kom til denne jord. Og denne forunderlige hemmelighed, Kristi inkarnation og den forsoning han gjorde, må erklæres for enhver søn og datter af Adam, om det er til jøder eller hedningen. Hans lidelser opfylde fuldkommet guds lovs krav. Ingen af apostlene kunne have udfyldt dette rum, om der var nogen.   ret

Gud har givet os advarsler som vi må tage i agt, hvis vil vil undgå de sidste dages farer. Fristelser, voldsomme og stærke, vl prøve os. Fjenden vil bestræbe sig på at tage håbet om evigt liv fra os. Hvis vi ikke vokser op i Kristus, vort levende hoved, vokser vi i mistillid og vantro, og giver vor alliance til verden.   ret

Siden løftet blev givet i Edens have, har Gud åbenbaret sine hemmeligheder ved sine profeter. Efter den evige Guds bud, er de blevet kendt til alle folkeslag. Gud er rig på barmhjertighed, for den store kærlighed hvorved han elskede os, og hvor vi var døde i overtrædelser og synder, opildende os sammen med Kristus, og oprejste os til at sidde sammen i de himmelske steder med ham, ”for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Kristus Jesus.”   ret

Men mange hemmeligheder er stadig ikke afslørede. Hvor meget af det, der erkendes som sandhed, er ikke hemmelighedsfuldt og uforklarligt for den menneskelige tanke! Hvor er der stor brug for ubetinget tro og tillid til Guds åndelige styrelse! Vi er parat til at sige sammen med Paulus: “hvor uransagelige er ikke hans domme, og hvor usporlige hans veje”!   ret

Vore åndelige evner er ikke tilstrækkeligt udviklede til at fatte Guds hemmeligheder. Men når vi bliver en del af den himmelske familie, vil disse hemmeligheder blive afsløret for os. Om medlemmer i den familie skriver Johannes: »De skal ikke sulte mere og ikke tørste mere, ikke heller skal sol eller nogen hede stikke dem.« Thi Lammet, som står midt for tronen, skal være deres hyrde og lede dem til kilderne med livets vand; og »Gud skal tørre hver tåre af deres øjne.« "Og de skal se hans ansigt, og hans navn skal stå på deres pander."   ret

Så vil der blive åbenbaret meget til forklaring af ting, som Gud nu tier om, fordi vi ikke har opfattet og påskønnet det, som er blevet åbenbaret om evighedens hemmeligheder. Forsynets veje vil blive klarlagt; nådens hemmelighed ved Kristus vil blive afsløret. Det, som tanken nu ikke kan fatte, og som er svært at forstå, vil blive forklaret. Vi vil finde orden i det, som syntes uforklarligt, visdom i alt, hvad der er holdt tilbage fra os, godhed og nådig barmhjertighed i alt, hvad der møder os. Sandheden skal klarlægges for tanken, befriet for dunkelhed og som et hele, og det vil være muligt at udholde dens stråleglans. Hjertet vil komme til at juble af glæde. Det vil for stedse være forbi med al strid, og alle problemer vil blive løst.
Mrs. E. G. White.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3At jeg må kende ham 1225
afsn nr:4Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 4.kv 2002. s. 43
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11At jeg må kende ham 1225
afsn nr:12At jeg må kende ham 1225
afsn nr:13At jeg må kende ham 1225