Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 1. april 1903

Børne-oplæring

Mænd og kvinder er i almindelighed indrettet til hjemmelivet, og fra tidlig alder af bør de lære at udføre dette livs pligter. De bør lære at se og udnytte mulighederne for at hjælpe andre.   ret

En sådan oplæring er af usigelig værdi for et barn, og det kan gives sådan at barnet finder behag og lykke i at lære hjælpsomhed. Dette er moderens arbejde, - at oplære sine børn tålmodigt til nyttighed. Når hun gør dette vil hun få en uvurderlig erfaring.   ret

Børn er så lette at gøre interesseret i nyttig beskæftigelse såvel som leg. Ethvert barn bør få sine pligter, og bør lære at udføre dem eftertænksomt og med omhu. Og når barnet gør det godt, så lad moderen udtrykke sin tak. Dette vil fylde hans hjerte med glæde. Lad hende vise hendes børn at hun påskønner deres bestræbelser for hjælp. Et rosende ord der opmuntrer dem i at gøre godt. Når hendes børn undervises sådan, bliver moderen til deres kammerat; og de bindes sammen med kærlighedens og hjælpsomhedens bånd.   ret

Når et barn oplæres, vil moderens modne vilje nogle gange møde barnets ufornuftige og udisciplinerede vilje. Her vil der brug for stor visdom fra moderens side. Ved uklog ledelse, kan hun ved hård tvang gøre barnet stor skade.   ret

Når som helst det er muligt bør krisen undgås; for det betyder en hård kamp for både moderen og barnet. Men når en sådan krise krise har indtruffet engang, kan barnet ledes til at opgive sin vilje til forældrens klogere vilje.   ret

Moderen bør altid selv være under fuldstændig kontrol, ikke gøre noget som vækker trods i barnet. Hun skal ikke give højtråbende befalinger. Hun vil vinde meget ved at holde røsten lav og venlig. Hun skal behandle barnet på en måde som vil drage det til Jesus. Hun skal indse at Gud er hendes Hjælper; kærlighed hendes kraft. Hvis hun er en klog kristen, vil hun ikke prøve at tvinge barnet til underdanighed. Hun beder alvorligt, og når hun beder, er hun bevist om en fornyelse af åndelig kraft. Hun ser at den samme magt som arbejder i hende, også arbejder i barnet. Hun bliver mere blid, mere ydmyg. Slaget vindes. Moderens tålmodighed, hendes kloge betvingende ord, har gjort sit arbejde. Der er fred efter stormen, ligesom solens opgang efter regnen. Og englene, som har overvåget sceneriet, bryder ud i glædessang.   ret

Min bror, min søster, lever I i tæt kontakt med Gud, så at I fremstiller Ham i hjemmet? Ser jeres børn dette, i jeres dagligdag, som styrker dem med alle gode mål? Jeres ord og handlinger, ja endog tonefaldet i jeres stemme og jeres ansigtsudtryk, efterlader indtryk som ikke kan hviskes ud. Den indflydelse som I udøver i hjemmet blandes med jeres børns første indtryk, og det bør være en smag af liv for dem. Hvis jeres hjerter helliges ved Kristi nåde, vil I stå i hjemmet som et korsets orakel. Kristus vil lære dig at sige de rigtige ord. Han vil tale gennem jer, åbenbare Hans nådes kraft.   ret

Lad ikke jeres hjerter udmattes eller jeres hænder trættes. Lidt efter lidt vil den himmelske stads porte åbnes for jer og jeres børn, og I kan bringe dem til Gud, og sige: ”Her er jeg, og de børn Du har givet mig.” Hvilken en løn vil I ikke få! – at se jeres børn kronet med evigt liv i Guds stad.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8