Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 3. april 1893

konkluderet
Gennem livsvigtig forbindelse med Kristus, vil himmerrigets mysterier folde sig ud, og efter de evner I får, vil Herren velsigne jer, hvis I er villige og lydige. Men den unge kristne kan ofte komme ud på vanskelige steder, og i prøvende omstændigheder, ligesom for Israels børn. Fra de gamle bragte de Herren sit folk ud på disse prøvende steder så han til sidst kan give dem velsignelse. Han siger: “Og du skal komme i hu, hvorledes Herren din Gud i disse fyrretyve år har ført dig i ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på prøve og for at se, hvad der boede i dit hjerte, om du ville holde hans bud eller ej.” Gud vidste hvad der er i hans folks hjerter, før han bragte trængsler over dem; men de kendte ikke til tilstanden i deres egne hjerter. Under trængsler og prøve blev deres mangler tydelige, og de følte faktisk at de ikke forstod dem selv. Men trængslens og fristelsens hæftige flammer fortærede dem ikke, men virkede snare for deres renselse og forfining, og hjalp dem til at udvikle en kristuslignende karakter.   ret

Lad den unge kristne søge at fuldbyrde alle de ansvar som han har på sig, og imødekomme forhindringer og vanskeligheder med mod, holde øjet rettet på Guds herlighed, som hans udbytte viser sig for alle. Uanset hvilke omstændigheder du sættes i, har Herren påtænkt at I skal finde hans nåde tilstrækkelig, så din kærlighed kan være mere og mere i, så du må anerkender ting som er ganske udmærkede, og fyldes med retfærdighedens frugter som er fra Kristus Jesus, til Guds ære og pris. Men hvis den kristne ikke fortsætter med at vokse, vil han gå baglæns, og hans erfaring vil blive sygelig og ingen frugter for godt. Jesus siger: ”Heri er min Fader herliggjort, at I bærer mange frugter.”   ret

For at bære mange frugter må vi få det meste ud af vore privilegier og anledninger, blive mere og mere åndeligt sindede. Vi må bortlægge al det tarvelige, al stolthed, al verslighed, og daglig få guddommelig hjælp. Hvis I vokser åndeligt, må I bruge alle de midler som evangeliet giver, og forberedes til at få det ind i fromhed, under Helligåndens indflydelse; for frøene udvikles fra blade til fulde korn ved usynlige og overnaturlige agenter. Det løfte som Jesus har trøstet sine disciple med lige før hans forrådelse og korsfæstelse, var af Helligånden; og læren om den guddommelige indflydelse og agentur, hvilke rigdomme blev åbenbaret for dem; for denne velsignelse vil føre en række andre velsignelser med sig. Helligånden ånder på den sjæl, som ydmygt hviler i Kristus, på hans tros ophav og fuldender; og fra en sådan tro vil frugten komme frem i det evige liv. Hans indflydelse vil være en vellugt, og Jesu navn vil være en musik i hans ører, og en melodi i hans hjerte.   ret

Den kristne vil være en duft af liv til liv for andre, selvom han måske ikke kan forklare sin erfarings mysterier. Men han vil vide, at da skyer og mørke omgav ham, og han råbte til Herren, blev mørket spredt, og fred og glæde var i hans sjæls tempel. Han vil vide, hvordan det er at have Guds tilgivende kærlighed åbenbaret for hjertet, at erfare den fred, der overgår al forstand, at have pris og taksigelse og tilbedelse svulme op i sjælen mod ham, som har elsket os og renset os fra vore synder i sit eget blod. Han har fred gennem Jesus Kristus og glæde i Helligånden. Han er ét med Kristus, og hans sjæl er fyldt med overgivelse til hans vilje, og himmelen har fået en plads i hans hjerte, medens han er omsluttet af den guddommelige kærligheds favn. Sådanne kristne vil bære megen frugt til Guds herlighed. De vil fortolke Guds karakter rigtigt og udvise hans egenskaber til verden.   ret

Jesus illustrer sin medfølende barmhjertighed og ømme Guds kærlighed i mange af de lignelser han gav udtryk for, og i hans eget liv og karakter gav han os en fremstilling af uendelig kærlighed. Han fremstiller sig selv som verdens liv. Han siger: ”Sandelig, sandelig siger jeg eder: den, som tror, har evigt liv.” ”Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra Himmelen; om nogen spiser af det brød, han skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, til liv for verden.” ”Sandelig, sandelig siger jeg eder: hvis I ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer.” Der er ingen vækst hvor der ikke er liv. Hvor der intet liv er, er der ingen frugt.   ret

Men hvordan kan vi vide at vi er i Kristus? – Vi kan vide det ved vor frugters karakter. Den frugt der bæres på det kristne træ er hjertets hellighed, - helhed i Kristus. Gud vil være i den kristnes tanker, og han vil elske dem som Kristus døde for. Han vil følge på selvfornægtelsens sti og hans liv vil være en duft af kærlighed til Jesus. Han vil fryde sig mere og mere over at tænke over Guds kærlighed end noget andet joden kan give. Han vil foretrække hans tydelige, hjemlige pligter frem for romannoveller, og vil være tilfreds med det sted Gud har anvist ham. Når hjertet fornyes ved Guds ånd, når der vises helligelse til Gud, kan der kun være kærlighed, taknemmelighed og pris i hjertet, fordi Jesus er inden for, herlighedens håb, og de ved at se ham, der er usynlig. Kristus er en vandkilde i ham, der udspringer til evigt liv, og Kristi sande efterfølger styrker enhvers gode hensigter, som han kommer i kontakt med. Sådanne troende er levende, voksende kristne. De fører en vellugt af hellighed med sig, og når målet af mænds og kvinders statur i Kristus Jesus.   ret

afsn nr:
afsn nr:
afsn nr:
afsn nr:Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 1.kv 2001. s. 72
afsn nr:
afsn nr: