Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 4. april 1906

III. Det inkarnerede ord.

Kan vi tænke os, med hvilken opmærksomhed man ville lytte til engelen Gabriel, hvis han kom til verden som et menneske, for at oplyse folk om Guds visdom. Hvis han viste et fuldkomment eksempel i renhed og hellighed, følte med os i alle vore sorger og savn, og tilbød at tage straffen for al vor synd, ville vi flokkes om ham med den største begejstring. Man ville forsøge at indsætte ham på Davids trone, og samle alle lande under hans banner.   ret

Hvis det himmelske væsen ved sin hjemkomst kunne nedskrive en historisk beretning om sit opdrag og åbenbaringer om verdens historie, ville den snart slå alle salgsrekorder! Den ville blive revet væk fra alverdens boghandlere. Kommende generationer ville kunne øse af dens værdifulde oplysninger Tusindvis af mennesker fra hele verden ville kopiere bogens indhold. Med levende interesse ville de læse den om og om igen. Alle andre interesser ville blive lagt til side, mens dens indhold blev gransket omhyggeligt.   ret

Oven over englene.
Virkeligheden overgår langt denne fantasi, for der var jo én, som kom ned fra Himmelen til denne verden. For næsten 2000 år siden lød det betydningsfulde og mystiske budskab fra Guds trone: "Til slagt og afgrødeoffer havde du ej lyst; men et legeme beredte du mig. ..... Se, jeg er kommen ..... for at gøre din vilje!"   ret

Profeten sagde: "Thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile; og hans navn skal være: Underfuld-Rådgiver Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste."   ret

Om sig selv erklærer Kristus: "Før Abraham var, ER JEG." "Jeg og faderen er ét." "Thi ligesom Faderen opvækker de døde og gør levende, således gør Sønnen også levende, hvem han vil. Faderen dømmer jo heller ikke nogen, men al dom har han overladt Sønnen."   ret

Da Paulus så Kristus i sin vælde, udbrød han i beundring og forbavselse: "Uimodsigeligt er denne gudsfrygtens hemmelighed stor: han, som blev åbenbaret i kød, retfærdiggjort i ånd, set af engle, prædiket blandt folkene, troet i verden, optaget til herlighed." "I ham skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder: alt er skabt ved ham og til ham." Og Han er før alle ting, og ved ham er alle ting. . . . For det behagede Faderen at al fylde bor i Ham."   ret

Den uendeliges stemme
Bibelen er Guds stemme der taler til os, lige så sikkert som kunne vi høre den med vore ører. Hvis vi indså dette, med hvilken ærefrygt vi så ikke åbne Guds ord med, og med hvilken alvor ville vi søge dens forskrifter. Læsning og forståelse af Skriften betragtes som at lytte til Den Uendelige.   ret

Jesus bebrejdede disciplene, fordi de var tungnemme. De blev påvirket af overleveringernes traditioner, så sandheder udtalt af den største Lærer verden nogen sinde har kendt, var for dem ofte tabte sandheder. Kristus ledte dem til at se at Han gav dem sandheder i besiddelse, som de så lidt værdi i. På vejen til Emmaus, hvor Jesus efter opstandelsen gik sammen med to disciple, åbnede han deres forstand, så de kunne forstå Skriften. Han forklarede Det gamle Testamente for dem på en måde, så de i dets lære kunne se en betydning, som de, der havde nedskrevet beretningerne, ikke selv havde set.   ret

Livet og lyset i ordet.
Kristi ord er livets brød. Disciplenes forstand blev fornyet, da de tog Kristi ord til sig. De forstod bedre værdien af Frelserens lære. Da de forstod denne lære, var det for dem som at træde fra daggryets mulm ind i middagens klare lys.   ret

Det samme vil vi kunne opleve, når vi studerer Guds ord. Vore sind vil opildnes, og vor forståelse forstørres. Dem som modtager og tager dette Ord til sig, bringer det ind i alle handlinger, i alle karakteregenskaber, vokser sig stærke i Guds styrke. Det giver sjælen styrke, udvikler erfaring, og bringer glæde der bliver for evigt.   ret

afsn nr:1Kristus alene 26
afsn nr:2Kristus alene 26
afsn nr:3Kristus alene 27
afsn nr:4Kristus alene 27
afsn nr:5
afsn nr:6Kristus alene 27
afsn nr:7
afsn nr:8Kristus alene 110
afsn nr:9Kristus alene 111
afsn nr:10