Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 04. april 1911

Når moderen har vundet sine børns tillid og lært dem at elske og adlyde hende, har hun givet dem den første lektie i kristenlivet. De må elske, stole og adlyde deres frelser, idet de elsker, stoler og adlyder deres forældre. Den kærlighed som forældrene i trofast omsorg og rigtig oplæring udviser barnet, afspejler svagt Jesu kærlighed for Hans trofaste folk.  

afsn nr:Sind karakter personlighed 216