Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 22. april 1880

Mange betragter det jødiske system som en mørk tidsalder. De har fået den fejlagtige opfattelse, at omvendelse og tro ikke havde nogen plads i den hebraiske religion, som, efter hvad de hævder, kun bestod af former og ceremonier. Men Israels børn blev frelst ved Kristus, lige så virkeligt som angergivne syndere i vore dage. Ved tro så de Kristus i disse forbilleder og skygger, der pegede fremad til hans første komme og død, hvor forbillede skulle møde modbillede. De glædede sig over en kommende Frelser, anskueliggjort gennem ofringerne, som vi glæder os overen Frelser, som er kommet. Det, der var forventning for det gamle Israel, er vished for det moderne Israel. Verdens Genløser var i nær forbindelse med sit folk dengang, indhyllet i skystøtten. Lad os derfor ikke sige, at de ikke havde Kristus i den jødiske tidsalder. Den inspirerede apostel skriver: "I tro nægtede Moses. . . at lade sig kalde søn af Faraos datter." "Han regnede det for større rigdom end Ægyptens skatte at dele Kristi skændsel." Hebr. II, 24. 26. Befalingen til Moses, om at han skulle lade folket hellige sig, lagde et stort ansvar på ham. Han skulle trofast påpege deres begåede synder, for at de ved ydmyghed, faste og bøn skulle rense deres hjerter fra syndens besmittelse, ligesom de rensede deres legemer fra ydre smuds. Da Israels børn gjorde alt hvad de kunne for at fjerne al urenhed fra legeme og sjæl, gjorde de den samme gerning, som Gud kræver af os, hvis vi skal komme i nær forbindelse med ham. Hvor hård og vanskelig kampen for at overvinde onde vaner og syndige tilbøjeligheder end er, den må dog kæmpes, og sejren vindes. Efter at viljens kraft er sat i aktivitet, må man nære en fast tillid til Kristus. Da Israel tørstede i ørkenen og hengav sig til syndig knurren, var Kristus for dem, hvad han er for os: en barmhjertig mellemmand, og han tilgav dem deres overtrædelser. Efter at mennesket har gjort, hvad det kan for at rense sjælens tempel, da vil Kristi blod alene virke til bedste for os, som fordum Kristi blod forbilledligt kom Israel til gode.   ret

afsn nr:adventnyt nov 85