Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 1. maj 1907

Kan gøre os viis på frelsen

Hvordan studeres bibelen.
Gives ved Guds inspiration," "kan gøre os kloge på frelse," gøre at " Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning " – bøgernes bog har de højeste krav på vor ærbødige opmærksomhed. Et overfladisk studium af Guds ord, kan ikke møde de krav det har på os, ejheller berige os med den hjælp der er lovet. Vi bør søge at lære de sande ords fulde betydning, og drikke dybt af de hellige oraklers ånd.   ret

Læses der dagligt et vis antal kapitler, eller sætter sig for at huske et vist antal skriftsteder udenad, uden at tænke nøje over tekstens betydning, vil det kun gavne lidt. Studeres der over en passage, indtil betydningen står klart for én og dets fortælling om frelsesplanen er tydelig, er det af større værdi end at gennemlæse mangle kapitler uden noget bestemt formel for øje og uden der opnås en tydelig belæring.   ret

Vi kan ikke få visdom fra Guds ord uden at give studiet alvorlig og bønnelig opmærksomhed. Det er rigtigt at nogle dele af Skriften faktisk er for tydelig til at kunne misforstå; men der er mange dele, hvis mening ikke kan ses med et glimt; for sandheden ligger ikke lige ved overfladen. For at kunne forstå betydningen af sådanne passager, må skriftsted sammenlignes med skriftsted; det må ransages omhyggeligt og tænkes over det under bøn. Sådanne studier vil betale sig rigt. Ligesom minearbejderen opdager dyrebare metalårer skjult under jordens over flade, ligeså vil han også udholdende ransage Guds ord, som efter skjulte sandheder, finder den største værdi, som er skjult fra den ryggesløse søger.   ret

Du må grave i sandhedens mine indtil du finder dens største skatte, og sammenligne skriftsted med skriftsted, kan du finde tekstens sande betydning. Men hvis du ikke gør Guds ords hellige lære til dit livs regel og vejleder, vil sandheden være intet for dig. Sandheden har kun virkning når den føres ud i det praktiske liv. Hvis Guds ord fordømmer nogle vaner du har givet efter for, en følelse du har næret, en ønd du har udvist, så vend dig ikke fra Guds ord, men vend dig bort fra dine onde gerninger, og lad Jesus rense og helliggøre dit hjerte. Bekend dine fejl, og forlad dem helt og beslutsomt, tror på Guds løfter, og vis din tro ved dine gerninger. Hvis bibelens sandhed indvæves i det praktiske liv, vil de føre tankerne op fra det jordiske og lave. De som velbevandret i skrifterne, vil være mænd og kvinder som udøver en ophøjende indflydelse.   ret

Når der søges efter Himmelsk-åbenbarede sandheder, bringes Guds Ånd i tæt forbindelse med ham der søger Skrifterne oprigtigt. En forståelse af Guds åbenbarede vilje udvider horisonten, udvider, ophøjer og beriger tankerne med ny livskraft, og sætter evnerne i forbindelse med forbløffende sandhed. Intet studium er bedre til at give sindet energi, og styrker forstanden, end studiet af Guds ord. Ingen anden bog virker så stærkt i ophøjende tanker, og giver evnerne livskraft, som bibelen er, som indeholder de mest forædlende sandheder. Hvis Guds ord blev studeret som det burde, ville vi se tankesindets bredde, målrettethed, karakteradel, som det sjældent ses for tiden.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5