Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 27. maj 1880

En retfærdig straf for synderen. - Moses viste sin store kærlighed for Israel i sin indtrængende bøn til Herren om tilgivelse af deres synd, eller slette sit navn ud af den bog som Han havde skrevet. Hans mellemkomst illustrer her Kristi kærlighed og mellemkomst for den syndige race. Men Herren nægtede at lade Moses lyde for Hans frafaldne folks synders skyld. Han erklærede for ham at dem som havde syndet imod ham, ville Han udslette fra Sin bog som Han havde skrevet; for den retfærdige skal ikke lide for synderens skyld.   ret

Den bog der refereres til her er optegnelsesbøgen i himlen, som hvert navn er skrevet ind i, og alles handlinger, deres synder og lydighed skrives nøje ned. Når den enkelte person begår synder som er for graverende for at Herrens tilgivelse, slettes deres navne fra bøgen, og de gives over til tilgivels   ret

afsn nr:Egw Bibelkommentaren bind 7 side 988
afsn nr:Egw Bibelkommentaren bind 7 side 988