Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 10. juni 1880

Et system af ofre blev da etableret for at minde den faldne slægt om det, som slangen havde fået Eva til ikke at tro på, at straffen for ulydighed er døden. Overtrædelsen af Guds lov gjorde det nødvendigt for Kristus at dø som et offer; for kun på denne måde kunne han genløse mennesket fra den brudte lovs straf og stadig opretholde den guddommelige regerings ære. Offersystemet var lavet for at lære mennesket ydmyghed med dets faldne tilstand for øje og at lede det til omvendelse mod Gud og tro på den lovede Genløser for tilgivelse af fortidige overtrædelser. Var Guds lov aldrig blevet overtrådt, ville der ikke have været nogen død og dermed intet behov for yderligere bud, der passede til menneskets faldne tilstand.   ret

afsn nr:Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 2.kv 2001. s. 16