Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 29. juni 1882

Vor tid har uden sammenligning størst interesse for uddannelse. Den store kundskabsudbredelse ved hjælp af trykkerier, sætter selvoplæringen inden for alles rækkevidde, har vækket et generelt ønske for at blive mentalt bedre.   ret

Selv om vi i taknemmelighed ser at vi bliver dygtigere, skal vi ikke lukke vore øjne for manglerne i det nuværende uddannelsessystem. I vor ivrige bestræbelser på at få forstandsmæssig dannelse, forsømmes den fysiske såvel som moralske træning. Mange unge kommer fra læreinstitutioner med en lav moral og svækkede fysiske kræfter, uden kendskab til det praktiske liv og lidt styrke til at udføre dets pligter.   ret

Idet jeg har set disse onder, har jeg spurgt: Måtte vore sønner og døtre blive moralske og fysiske svæklinge for at få en uddannelse på skolerne? Sådan burde det ikke være, det behøver det ikke, hvis lærere og studerende vil være oprigtige over for naturens love, som også er Guds love. Alle sindets og legemets kræfter burde fremkaldes i aktiv tjeneste, så de unge kan blive stærke, velafbalancerede mænd og kvinder.   ret

Mange studerende har så travlt med at fuldende deres uddannelse, at de ikke er grundige i det som de påtager sig. Få har tilstrækkeligt med mod og selvkontrol til at handle ud fra princippet. De fleste studerende forstår ikke uddannelsens sande formål, og handler derfor ikke sådan så formålet opfyldes. De giver sig til at studere matematik eller sprog, medens de ikke får studeret det mere væsentlige for livets lykke og succes. Mange som udforsker jordens dybder sammen med geologer, eller gennemkrydser himlene sammen med astronomer, viser ikke den mindste interesse for deres egen kroppes forunderlige mekanisme. Andre kan se præcis hvor mange ben der er i menneskeskelettet, og beskrive ethvert organ i kroppen korrekt, og alligevel er de ganske uvidende om sundhedslovene, og helbrede sygdomme, som om livet blev kontrolleret af blind skæbne, i stedet den definitive og urokkelige lov.   ret

Fysisk sundhed ligger fundamentet for alle den studerendes ambitioner og hans håb. Derfor fås den fremragende kundskab af de love hvorved sundheden sikres og bevares. Enhver ung bør lære at regulere sine diæt-vaner, - hvad han spiser, hvornår der spises, og hvordan der spises. Han bør lære hvor mange timer der skal bruges på studium, hvor meget tid der bruges på fysisk motion. Menneskekroppen kan sammenlignes med et veljusteret maskineri, som behøver omsorg, for at holde det kørende. En del skal ikke underlægges stadige byrder og pres, medens en anden del ruster af passivitet. Når sindet er i gang, bør musklerne også have deres del af motionen.   ret

Ordentlig regulering af spise-, sove-, studie- og motionsvaner, er en pligt som enhver studerende skylder sig selv, over for samfundet og over for Gud. Den uddannelse som vil gøre den unge til en velsignelse for verden, er det som sætter dem i stand til at få sand og ædel manddom eller kvindedom. Om de studerende, som studerer hårdt, sover lidt, motionerer lidt, og spiser uregelmæssigt af upassende eller lav madkvalitet, får en mental oplæring på bekostning af sundhed og moral, på bekostning af åndelighed, og i sidste ende på bekostning af livet.   ret

De har et naturligt ønske om aktivitet, og hvis de ikke finder et legitimt spillerum for deres indeklemte energi efter indespærring i klasseværelset, bliver de rastløse og utålmodige at kontrollere og derved forledes til uforskammede, umandige løjer som vanærer så mange skoler, colleges og endog fornedres i rigtige udskejelser. Mange af de unge som forlader deres hjem i troskyldighed, fordærves af deres kammerater i skolen.   ret

Enhver læreanstalt bør gøre det muligt at lære og praktisere landbrug og mekanikkunst. Der bør ansættes kompetente lærere til at instruere unge i forskellige industriudøvelser, såvel som i forskellige studiegrene. Når en del af hverdagen bruges på mental forbedring, så lad en bestemt del gå til fysisk arbejde, og en passende tid til andagtsøvelser og studie af skriften.   ret

Denne træning vil opmuntre til selvstædige, fasthedens og beslutsomme vaner. Når man kommer ud fra disse institutioner vil det berede til en succesrig involvering i livets praktiske pligter. De vil få mod og udholdenhed til at overvinde forhindringer, og principfasthed som ikke giver efter for ond indflydelse.   ret

Skal de unge blot have en ensidig uddannelse, som er største betydning, studier af videnskab, med alle ulemper for sundhed og moral, eller en grundig oplæring i praktiske pligter, med sund moral og god fysisk udvikling? Vi siger uden tøven at det skal være sidstnævnte. Men med gode anstrengelser kan man, i de fleste tilfælde, godt få begge ting.   ret

Dem som kombinerer nyttigt arbejde med studier har ikke brug for gymnastisk motion. Og det arbejde som udføres i den frie luft er ti gange mere gavnligt for sundheden end indendørs arbejde. Både mekanisk og landbrug er fysisk arbejde, dog er landbrug det sundeste af de to. Intet mindre end naturens livgivende luft og solskin vil kunne imødekomme kroppens behov til fulde. Alle gymnastiske bevægelser indgår når jorden skal dyrkes. Jorddyrkningens bevægelsesplads er de åbne marker. Himmelhvælvingen er dets tag, den solide jord dets gulv. Her pløjes og hakkes, sås og høstes. Se på ham, ligesom i ”høtiden” han majer og river sammen, stiller i stakke og samler sammen, hæver og sænker, kaster bort og træder ned, og stuver bort. Disse forskellige bevægelser aktiverer kroppens ben, led muskler, scener og nerver. Dets livskraftige bevægelser skaber fulde dybe og stærke indhaleringer og udånden, hvilket udvider lungerne og renser blodet, sender den varme livsstrøm der løber i arterier og vener. En landmand som er mådeholden alle sine levevaner dem som kombinerer nyttigt arbejde med studium, har ikke brug for gymnastiske øvelser, og nyder sædvanelig sundheden. Hans arbejde er behageligt for ham. Han har en god appetit. Han sover godt, og kan være lykkelig.   ret

I modsætning til den aktive landmands vilkår, er den studerende som ikke dyrker motion. Han sidder i et lukket værelse, bøjer sig over sit bord, hans bryst er trukket sammen, hans lunger presset. Han kan ikke tage de fulde og dybe indåndinger. Hans hjerte belastes til det yderste, medens hans krop er inaktiv som om han ikke har særlig brug for den. Hans blod bevæger sig trægt igennem kroppen. Hans fødder er kolde, hans hoved varmt. Hvordan kan en sådan person få det sundet?   ret

Lad den studerende motionere regelmæssigt så han vil ånde dybt og fuldt, tage himlens rene og livgivende luft ind i lungerne, og han vil blive et nyt menneske. Det er ikke så meget vanskelige studier som ødelægger studerendes sundhed, som det er deres vanrøgt af naturens love.   ret

På læreanstalterne bør erfarne lærere give sig til at undervise unge damer i køkkenets mysterier. Et kendskab til hjemmepligterne er af uvurderlig pris for enhver kvinde. Der er et utal af familier hvis lykke er gået tabt ved passivitet hos hustruen og moderen. Det er ikke så vigtigt at vore døtre lærer malerkunst, kreativ kunst, musik eller endog matematik, eller talekunst, som det er at lære at skære, tillave og istandsætte deres egne klæder, eller tilberede mad på en sund og indbydende måde. Når en lille pige er ni eller ti år gammel, bør hun pålægges at tage en regulær del i hjemmets pligter, så meget som hun kan, og bør drages til ansvar for den måde hun gør sit arbejde på. Det er en klog fader, som når siger, når han bliver spurgt hvad han vil gøre med sine døtre: ”Jeg ønsker at sætte dem i lære hos deres fremragende moder, så de kan lære kunsten at udnytte tiden, og blive dygtige hustruer og mødre, familieoverhoveder, og nyttige medlemmer af samfundet.”   ret

At vaske tøj på gammeldags rullebræt, feje, støve af og flere forskellige andre pligter i køkkenet og haven, vil være værdifuld for unge damer. Så nyttigt arbejde vil gå i stedet for kroket, bueskydning, dans og andre fornøjelser som ikke gavner nogen.   ret

Mange damer der regnes for veluddannede, har gradueret med flotte resultat fra læreinstitutioner, er skammelig uvidende om livets praktiske pligter. De er blottet for de kvaliteter der er nødvendig for ordentlig familie styring, og derfor nødvendige for deres lykke. De kan tale om kvindens ophøjede sfære og hendes rettigheder, alligevel falder de selv langt under kvindens sande sfære. Det er enhver datter af Evas ret at få en kendskab til hjemmets pligter, at få oplæring i alle dele af hjemmets arbejde. Enhver ung kvinde bør uddannes sådan, at hvis hun kaldes til at udfylde en hustrus og moders stilling, kan hun indtage sædet som dronning i sit eget hjem. Hun bør være fuldt kompetent til at vejlede og undervise hendes børn. Det er hendes ret at forstå menneskekroppens mekanisme og hygiejnens principper, sagen om kost og diæt, arbejde og adsprede sig, og utallige andre ting som umiddelbart angår hendes hjems hushold. Det er hendes ret at kende til de bedste metoder at behandle sygdomme på, så hun kan vise omsorg for hendes børn ved sygdom, i stedet for at overlade hendes dyrebare rigdomme i fremmede sygeplejerskers og lægers hænder.   ret

Tanken at flotte mænd eller kvinder karakteriseres ved deres uvidenhed til nyttig beskæftigelse er modsat Guds plan fra menneskets skabelse. Lediggang er en synd, uvidenhed om almindelige pligter er resultatet af tåbelighed, som efter døden vil give anledning til bitterlig fortrydelse.   ret

Dem som gør det til en livsregel at ære gud vil tage agt på apostlens formaning: ”Hvad enten I spiser, eller drikker eller hvad i gør, så gør det alt til Guds ære.” Disse studerende vil bevare deres renhed i fristelsens stund, og vil komme fra skolen med en veludviklet forstand, og med sundt legeme og en sund sjæl.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2Sind karakter personlighed 188
afsn nr:3Sind karakter personlighed 188
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7Sind karakter personlighed 190
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14
afsn nr:15
afsn nr:16Sind karakter personlighed 188
afsn nr:17Sind karakter personlighed 187
afsn nr:18