Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 15. juli 1880

Nogle taler om den jødiske tidsalder som en periode uden Kristus, uden barmhjertighed eller nåde. Om sådanne mennesker gælder Kristi ord til saddukæerne: "I farer vild, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft." Hele jødefolkets historie er en vidunderlig tilkendegivelse af guddommelig magt. Så strålende var åbenbarelsen af Guds nærhed, at den ikke kunne udholdes af dødelige mennesker. Moses, der var særlig begunstiget af Gud, udbrød: Jeg frygter og jeg skælver." Men Gud gav ham kraft til at udholde denne overvældende stråleglans og til fra bjerget at medbringe et genskær af den på sit ansigt, så folket ikke kunne tåle at betragte den. .....   ret

Hele offertjenesten var besluttet af Kristus og overgivet til Adam som symbol på den kommende frelser, der skulle bære verdens synder og dø for dens genløsning. Kristus gav ved Moses bestemte anvisninger til Israels børn med hensyn til ofringerne. ..... Kun rene og lydefri dyr, de, som bedst kunne symbolisere Kristus, kunne modtages som ofre til Gud. .....   ret

Det blev forbudt israelitterne at spise fedtet og blodet. ..... Denne lov gjaldt ikke blot for offerdyrene, men for alt kvæg, der blev anvendt til føde. Denne lov skulle indprente dem den betydningsfulde kendsgerning, at hvis der ikke havde været synd til, ville der heller ikke have været blodsudgydelse. .....   ret

Guds Søns blod blev symboliseret gennem det dræbte offerdyrs blod, og Gud ville have klare og afgjorte skillelinjer mellem det hellige og det almindelige. Blodet var helliget, eftersom der alene ved udgydelsen af Guds Søns blod kunne opnås forsoning for synden. Der blev også anvendt blod til at rense helligdommen for folkets synder som et billede på Kristi blod, der alene kan rense fra synd.   ret

afsn nr:Guds sønner og døtre 0806
afsn nr:Guds sønner og døtre 0806
afsn nr:Guds sønner og døtre 0806
afsn nr:Guds sønner og døtre 0806