Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 28. august 1879

Å, hvilken kærlighed! Hvilken forunderlig kærlighed! der bragte Guds Søn til jorden for at blive gjort til synd for os, så vi kunne forliges med Gud og ophøjes til et liv med ham i hans boliger i herlighed. Og å! hvad er mennesket, at en sådan pris skulle betales for dets genløsning? Når mænd og kvinder mere fuldt ud forstår omfanget af det store offer, der blev givet af himmelens Majestæt ved at dø i menneskets sted, da vil frelsesplanen blive forstørret, og betragtninger om Golgata vil vække hellige og levende følelser i den kristnes hjerte. Pris til Gud og Lammet vil være i deres hjerter og på deres læber. Stolthed og tilbedelse af selvet kan ikke trives i de hjerter, der holder Golgatas scener levende i hukommelsen. Denne verden vil forekomme at have liden værdi for dem, der værdsætter menneskets genløsnings store pris.   ret

afsn nr:Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 4.kv 2005. s. 60