Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 9. oktober 1879

Jesus vendte sig mod sin vært og sagde: "Simon! jeg har noget at sige dig.” Simon svarede: "Sig det, mester!” Så fortsatte Jesus med at fortælle en lignelse, som illustrerede kontrasten mellem hans værts taknemmelighed, som var blevet helbredt for spedalskhed, og Marias, hvis synder var blevet tilgivet. Han sagde: "En mand, som lånte penge ud, havde to skyldnere; den ene skyldte ham fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da ingen af dem havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil nu elske ham mest?” Simon fornemmede ikke den anvendelse, som Jesus havde til hensigt at gøre, men han svarede ham: "Jeg tænker den, som han eftergav mest.” Jesus svarede: "Du dømte rigtigt.” Dette svar fordømte Simon. Han havde været en stor synder og også en afskyelig spedalsk, som alle undgik. Han var kommet til Jesus og havde ynkværdigt bedt om hans hjælp, og han, som aldrig vendte et døvt øre mod menneskelig armod, havde renset ham fra synd og fra den frygtelige sygdom, som han led af. Simon blev ydmyget, men han havde været en stolt farisæer, og han betragtede ikke sig selv som den store synder, han virkelig var, og nu var han blevet selvsikker og ophøjet i sin egen vurdering. Han havde ophøjet sig selv som værende langt mere overlegen i forhold til den stakkels kvinde, der salvede sin Herres fødder. Han troede, han viste Jesus markant respekt ved at underholde ham i sit hus; men Frelseren mistede agtelse hos ham, da han tillod Marias hengivelse, som havde været så stor en synder. Han overså det mirakel, som Jesus havde udrettet på ham ved at frelse ham fra en levende død, og han ræsonnerede koldt for sig selv, om Jesus kunne være Messias og dog nedværdige sig til at modtage denne kvindes gave. Han mente, at hvis han var Kristus, ville han have vidst, at en synder nærmede sig ham og udstøde hende. Han indså ikke, at han selv havde været en større synder end hun, og at Kristus havde tilgivet ham så vel som Maria.   ret

afsn nr:Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 3.kv 2009. s. 37