Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 28. oktober 1880

I deres nød kunne hebræerne ikke rede sig selv fra slangernes dødelige gift. Det var kun Gud, der kunne helbrede det syndige, oprørske Israel. Dog så han det ikke for passende at tilgive deres overtrædelse uden at prøve deres anger og tro. De må se for at kunne leve. Ophøjelsen af kobberslangen skulle lære israel en lektie. Indtil videre havde de fremsat deres ofre til Gud og havde følt, at de således gjorde rigelig soning for deres synder. De stolede ikke ved tro på Genløseren, der skulle komme, om hvem deres ofre kun var et billede. Herren ville nu vise dem, at deres ofre i sig selv ikke havde mere kraft eller dyd end kobberslangen, men skulle lede deres sind til Kristus, det store offer for synd. Deres ofre skulle også bringes med underkuede viljer og bodfærdige hjerter, idet de havde tro på Guds kære Søns sonende offer.   ret

Hvilken utaknemmelighed! Dette folk fik del i himmelens brød. "Mennesker spiste englebrød." De blev brødfødet hver dag ved Guds vedvarende rige gave. Dog svigtede alle tegnene på hans kærlighed og omsorg i at inspirere deres hjerter med taknemmelighed og barnlig tillid. Vidste han, som havde skabt mennesket, ikke, hvad der var bedst egnet til at dække hans folks behov? Han havde lovet, at hvis de ville være lydige mod hans røst, ville der ikke være en svækling i nogen af deres stammer. Men den mad, han tilvejebragte, levede ikke op til deres forestilling. Og i deres knurren udtalte de usandheder ved at sige, at de ikke havde noget brød eller vand; de havde begge, som blev tilvejebragt ved et dagligt miralkel.   ret

afsn nr:Sabbatsskolelektier Lys i mørke 4. Kv 2011 side 22
afsn nr:Sabbatsskolelektier Lys i mørke 4. Kv 2011 side 26