Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 14. november 1911

Det er muligt at undervise børnene i hjemmets daglige pligter på en sådan måde, at Herren gennem dem kan udøve en stadig indflydelse på deres hjerter Gør livets almindelige pligter til eksempler hvortil I kan knytte lærdom fra Guds ord. Vis dine børn, at i alt håndværk må man øve sig i fuldkommen udførelse. Ved at udføre de daglige pligter med nøjagtighed og dygtighed, lærer de åndelige lektier de ikke vil glemme resten af livet. Gud forlanger, at der skal udvises sund fornuft og dygtighed i vor planlægning og arbejde. Den store Lærer nedlagde principper som skulle være til åndelig hjælp for Israel i hele deres fremtidige erfaring, da han gav vejledningen til opførelsen af den jordiske helligdom. Visdommen og fuldkommenheden, hvormed denne opgave blev løst, var typisk for den gerning, som skulle udføres i deres liv for at berede deres hjerter til at tage imod Guds Ånd.  

Det er muligt at undervise børnene i hjemmets daglige pligter på en sådan måde, at Herren gennem dem kan udøve en stadig indflydelse på deres hjerter Gør livets almindelige pligter til eksempler hvortil I kan knytte lærdom fra Guds ord. Vis dine børn, at i alt håndværk må man øve sig i fuldkommen udførelse. Ved at udføre de daglige pligter med nøjagtighed og dygtighed, lærer de åndelige lektier de ikke vil glemme resten af livet. Gud forlanger, at der skal udvises sund fornuft og dygtighed i vor planlægning og arbejde. Den store Lærer nedlagde principper som skulle være til åndelig hjælp for Israel i hele deres fremtidige erfaring, da han gav vejledningen til opførelsen af den jordiske helligdom. Visdommen og fuldkommenheden, hvormed denne opgave blev løst, var typisk for den gerning, som skulle udføres i deres liv for at berede deres hjerter til at tage imod Guds Ånd.  

Forældre, spørger I om, hvad jeres opgave er? Det er at udføre hjemmets pligter gøre jeres bedste og søge hver dag, hver time, at give jeres børn et godt eksempel værdig til efterfølgelse. ..... Lad jeres undervisning bringe lykke og glæde i deres liv så det giver dem ønsket om at tjene  

afsn nr:Kristus alene 170
afsn nr:Kristus alene 170
afsn nr:Kristus alene 170