Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 4. december 1879

Jakob ‘vidste, at der i denne sag var grund til selvfordømmelse, og han begyndte at overveje sin egen adfærd ved at tillade sin elskede Rakel at skjule hendes faders afguder, som hun havde stjålet, da han straks burde have tilintetgjort alt, hvad der kunne lede til hedenskab. Der var falske guder i Israels lejr, og han havde ikke benyttet hurtige midler til at tilintetgøre dem; og afgudsdyrkelse blev mere eller mindre praktiseret af hans husstand. Han vidste, at dersom Gud på det tidspunkt skulle behandle dem i overensstemmelse med deres forbrydelse, ville han tillade de omkringliggende nationer at hævne sig på dem.   ret

afsn nr:Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 4.kv 2004. s. 23