Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 16. december 1880

Inden han vendte tilbage til sit folk, udtalte Bileam en meget smuk og enestående profeti om verdens Genløser og den endelige tilintetgørelse af Guds fjender: "Jeg ser ham, dog ikke nu, jeg skuer ham, dog ikkenær! En stjerne opgår af jakob, et herskespir løfter sig fra Israel! Han knuser Moabs tindinger og alle setsønnernes isse." Det blev ham tilladt at se ned gennem tidsaldre til kristi første komme og derefter fremt il hans genkomst i kraft og herlighed. Han vil se Kongen over alle konger, men ikke med det samme. Han vil se hans majestæt og herlighed, men på stor afstand. Han vil være iblandt de ugudelige døde, som vil komme frem ved den anden opstandelse for at høre den frygtelige dom: "Vig bort fra mig, I forbandede." Han vil se de frelste i Guds stad, mens han selv vil være lukket ude sammen med de ugudelige."   ret

afsn nr:1Sabbatsskolelektien fra Lys i møke 1. Kv 03 s.61