Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 22. december 1898

Ransag skriften

Det er Guds plan, at unge og ældre skal studere hans ord. Det er nødvendigt for at skabe intellektuel og åndelig vækst. Kristus har givet os Skriften som vejledning for tilværelsen. Denne bog indeholder hans undervisning og er derfor et indgående studium værd. "De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv" (Joh 6,63). Disse ord fra Kristus, med guddommelig autoritet, kom til disciplene som en ny åbenbaring. De var ikke nye, men for disciplene virkede det sådan, fordi deres øjne blev åbnet, så de fandt herlige ting i Guds ord.   ret

Var englen Gabriel eller en af seraferne blevet sendt til jorden i menneskelig skikkelse for at indføre menneskene i videnskabens mysterier og kundskaben om Gud, ville han have fået mange ivrige tilhørere. Hvis han kunne have været det fuldkomne forbillede i renhed og hellighed og været i stand til at vise medfølelse med os i alle vore sorger og prøvelser, og kunne han have påtaget sig syndens straf, ville vi have fulgt ham ivrigt. Han ville have fået en hyldest uden lige. Mennesker ville have sat ham på Davids trone og samlet nationerne under hans banner.   ret

Hvis et sådant himmelsk væsen ved sin tilbagerejse havde efterladt en bog om sin mission og med beretninger om verdens historie og skæbne, ville man ivrigt have åbnet den. Man ville have gjort alt for at sikre sig et eksemplar. Tænkende mennesker ville have tilegnet sig dens visdom til fordel for kommende generationer. Tusinder af mennesker fra alle verdensdele ville have kopieret bogen. Med intens interesse ville de have studeret bogens sider om og om igen. For en tid ville alt andet blive trængt i baggrunden.   ret

En person, som overgår vor vildeste fantasi, kom til jorden. For næsten to tusinde år siden lød en mystisk meddelelse af stor betydning fra Guds trone: "Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig; brændoffer og syndoffer ønsker du ikke. Se, jeg er kommet - i bogrullen er der skrevet om mig - for at gøre din vilje, Gud" (Hebr 10,5-7).   ret

Profeten Esajas fremsætter et slående vidnesbyrd om Kristus, når han skriver: "For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste" (Es 9,6).   ret

Om sig selv siger Kristus: "Jeg er, før Abraham blev født" (Joh 8,58) "Jeg og Faderen - vi er et" (Joh 10,30). "For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen"(Joh 5,21-22).   ret

Jesus bebrejdede disciplene, at de var så længe om at forstå. De var påvirket af traditioner og myter, sådan at sandhederne fra den største lærer, verden nogensinde har kendt, ofte forblev upåagtede. Kristus viste dem, at han havde givet dem en sandhed, som de kun i ringe grad anede sandheden af. Efter sin opstandelse, på vejen til Emmaus sammen med to af disciplene, oplyste han deres forståelse, så de kunne forstå Skriften. Han forklarede dem Det Gamle Testamente på en måde, så de så en mening i dets undervisning, der overgik forfatternes egen forståelse.   ret

Kristi ord er fremstillet som brød fra himmelen. Idet disciplene tilegnede sig Kristi ord, blev deres forstand oplyst. Når de søgte efter sandheden, som man søger efter en skjult skat, forstod de bedre værdien af Kristi nåde og retfærdighed. De bevægede sig med deres forståelse af hans undervisning fra morgengryets halvmørke til højlys dag.   ret

Ingen menneskelig forfatters værk er fuldkomment. Den menneskelige forstand er ikke uudgrundelig. De rigeste menneskelige guldgruber er ikke uudtømmelige. Men den højeste, dybeste, bredeste opfindsomhed kan ikke udgrunde Gud. Der findes en uendelighed uden for det, vi med vores forstand kan fatte. Helligånden er nødt til at åbenbare Gud for os. Mange er tilfredse med en overfladisk kundskab om sandheden. Dyrebare ædelstene bliver overset, fordi man ikke værdsætter dem nok. Lad den, som studerer Bibelen, gøre det med iver: Meningen ligger ofte skjult under overfladen. Den kundskab man da henter, bliver som det himmelske frø, der er plantet af den guddommelige sædemand.   ret

afsn nr:1adventnyt nov. 1998
afsn nr:2adventnyt nov. 1998
afsn nr:3adventnyt nov. 1998
afsn nr:4adventnyt nov. 1998
afsn nr:5adventnyt nov. 1998
afsn nr:6adventnyt nov. 1998
afsn nr:7adventnyt nov. 1998
afsn nr:8adventnyt nov. 1998
afsn nr:9adventnyt nov. 1998