Youth Instructor1852-1879

Tillbaka

01. augusti 1852Meddelanden  
01. oktober 1852Meddelanden: Den nya jordens skönhet  
01. december 1852Meddelanden  
01. februari 1853Håll sabbaten helig  
01. januari 1854Uppmaningar till de unga  
01. april 1854Han kommer igen  
01. maj 1854Till de unga  
01. oktober 1855Vaka och be  
01. januari 1856Det nya året  
01. februari 1856Tacksamhet, och det verkliga föremålet vår tillgivenhet  
01. mars 1856Vaka och be  
01. maj 1856Herren är god  
01. juni 1856Sök i skrifterna  
01. juli 1856Jesus säger  
01. augusti 1856Frälsning genom Kristus  
01. oktober 1857Jesus kallar  
01. november 1857”Det är naturligt”  
01. april 1858Sorg  
01. april 1859Lilla Ellen  
01. maj 1859Var älskvärd  
01. januari 1871Ett nytt år  
01. mars 1872artikelKristi liv - nr. 1  
01. april 1872Kristi liv - nr. 2  
01. februari 1873Kristi liv - nr. 3  
01. mars 1873Kristi liv - nr. 4  
01. april 1873Kristi liv - nr. 5  
01. maj 1873Kristi liv - nr. 6 - Påsken  
01. juli 1873Kristi liv - nr. 7 – Kristus i Jerusalem  
01. augusti 1873Kristi liv - nr. 8 – Jesus funnen bland de skriftlärda  
01. september 1873Kristi liv - nr. 9 – Hans återkomst från Jerusalem  
01. januari 1874Kristi liv - nr. 11  
01. februari 1874Kristi liv - nr. 10  
29. juli 1877  
01. mars 1874Kristi liv - nr. 12 – Hans dop  
19. februari 1879Grundligt bibelstudium är nödvändigt  
19. mars 1879Punktlighet  
23. april 1879Rätt utbildning  
mkid = Med Kristus i dag
Nsfk = Ni skall få kraft
Btu = Budskaper till unga
Dah = Det adventistiska hemmet (norsk sidetal)