Pacific Union Recorder d. 9. oktober 1902

“Således bør det ikke være.”

Før vore brødre samles til råds- eller bestyrelsesmøder, burde enhver overgive sig selv til Gud, nøje ransage hjertet og gennemsøge motiverne kritisk. Bed for at Herren måtte åbenbare sig selv for jer, så at I ikke kritiserer eller fordømmer planer så uklogt.

Mennesker spiser ofte meget mere af veldækkede borde end det er så nemt at fordøje. Den overbebyrdede mave kan ikke arbejde ordentligt. Resultatet er en ubehagelig følelse af sløvhed i hjernen. Tankesindet handler ikke hurtigt. Og når flere slags mad spises ved samme måltid, er resultatet ofte dårlig mave. Noget mad stemmer ikke overens med andet mad. Der skabes en forstyrrelse af upassende kombination af mad, gæringen sætter ind, blodet forurenes, og hjernen forvirres.

Har man for vane at spise for meget eller spise for meget forskelligt ved et måltid, fører det ofte til dyspepsi som er fordøjelsesvanskeligheder. Der forøves alvorlig skade mod de sarte fordøjelsesorganer. Maven protesterer forgæves og appellerer til hjernen om grunden, fra årsag til virkning. Når den usædvanlige mængde mad spises, med den urigtige kombination, gør den sit skadelige værk. De ubehagelige forvarslinger kommer forgæves. Konsekvensen er lidelse. Sygdom går i stedet for sundhed.

Nogle kan spørge: Hvad har dette at gøre med bestyrelsesmøder? – Rigtig meget! Følgevirkningen af at spise forkert kommer ind i råds- og bestyrelsesmøder. Hjernen påvirkes af mavens tilstand. En mave i uorden, fremkalder en uordentlig og usikker sindstilstand. En syg mave afføder sygelige tilstande i hjernen, og gør ofte et menneske hårdnakket, til at fastholde fejlagtige meninger. Et sådant menneskes formodede visdom er tåbelighed hos Gud.

Jeg bringer denne tilstand af tingene frem som begrundelse for situationen ved mange råds- og bestyrelsesmøder, hvor spørgsmål der kræver nøje studium, kun overvejes for lidt, og der træffes forhastede beslutninger. Når der burde være enighed om holdninger til bekræftelse, så har benægtelser ofte forandret atmosfæren helt ved et møde. Resultaterne er blevet vist for mig igen og igen.

Jeg bringer disse ting til frem nu, fordi jeg er instrueret til at sige vore brødre i evangelisk tjenestearbejde: Ved umådeholden spise gør I jer selv uegnet til at se forskellen mellem den hellige og almindelige ild klart. Og ved denne umådeholdenhed åbenbarer I også at I ignorer alle de advarsler Herren har givet jer. Hans ord til jer er: “Frygter nogen af jer Herren, han lytte til hans tjener, enhver, som vandrer i mørke og uden lys; han stole på Herrens navn, søge støtte hos sin Gud! Alle I, som optænder ild og sætter pile i brand, gå ind i eders brændende ild, i pilene, i tændte! Fra min hånd skal det ramme eder, i kval skal I ligge.”

Skal vi ikke drage nær til Herren, så han kan frelse os fra al umådeholden spise og drikke, alle uhellige og vellystige lidenskaber, al ondskab? Skal vi ikke ydmyge os selv for Gud, og bortlægge alt som fordærver kødet og ånden, så vi kan udvikle karakterhellighed i Herrens frygt?

”Enten I nu spiser eller drikker, eller hvad I gør, så gør det alt til Guds ære!” Nu skal alle forsøges og prøves. Mange, som har fået dyrebart lys, ønsker at vende tilbage til Ægyptens kødgryder. Mange som forsørges af tienden fra Guds forrådskammer forgifter de livgivende strømme der flyder i deres vener ved at føje selvet. Uanset det lys og de advarsler Gud har givet de sidste femogtyve eller tredive år, så fortsætter nogle med at stille deres ønske om kød-mad.

Vi skal ikke gøre brug af kød-mad til en prøvesag. Men vi må og bør overveje den indflydelse, som bekendende troende som bruger kød-mad, har over andre kirker. De som bruger kødmad ignorer alle de advarsler Gud har givet vedrørende dette spørgsmål. De beviser ikke at de vandrer på sikre stier. De har ikke den mindste undskyldning for at spise kød af døde dyr. Guds forbandelse hviler over dyreskabningen. Maven svækkes mange gange når der spises kød, og sygdomme opstår. Kræft, tumor og lungesygdomme er ofte årsagen af at spise kød.

Skal vi ikke som Guds budbringere frembære et tydeligt vidnesbyrd imod at føje en forvansket appetit? Skal de, som hævder at være evangeliets forkyndertjenere, proklamere den alvorligste sandhed der gives dødelige mennesker, skal de gøre maven til en skraldespand? Gud har givet et væld af frugter og korn, som kan tilberedes på sund måde og bruges i rigtige mængder. Hvorfor fortsætter mennesker så med at vælge kødmad? Kan vi overhovedet have tillid til prædikanttjenere som spiser med andre, ved borde hvor der er kød?

Forældre som kender sandheden om at føje appetitten, bør ikke lade deres børn spise i overmål, eller spise kød-mad eller anden mad som opildner lidenskaberne. Mennesket opbygges af hvad det spiser. Brugen af kødmad styrker de lavere lidenskaber, og opildner dem til øget aktivitet. Forældre bør tage alt bort som bringer deres børns moralske og fysiske sundhed i fare. De bør ikke sætte kødmaden på bordet. Og hvis de lader deres børn spise frit af kødet, bruge smør og æg, så vil sygdomme i en eller anden form visselig være resultatet, der er til skade for sindets og kroppens sundhed. Således svækkes åndelighed og ødelægges ofte.

Fædre og mødre, våg i bøn. Vogt jer nøje imod umådeholdenhed af enhver slags. Lær jeres børn principperne i sand sundhedsreform. Guds vrede begynder allerede sin hjemsøgelse på ulydighedens børn. Hvilke forbrydelser, hvilke synder, hvilken uforlignelige livsførelse åbenbares der ikke nu overalt?! Vi skal som et folk udøve største omhu for at vogte vore børn imod dårlige kammerater.

Hvis vi vidste hvilke afskyelige synder som mange medlemmer af familier, der hævder at være kristne, som de praktiserer, ville vi være dybt bekymret over den åndelige atmosfære der omgiver vore børn, ikke kun i de offentlige skoler, men i alle andre skoler – endog syvendedags adventistskoler. Hvis børn af sabbatsholdere ikke undervises nøje, linje efter linje, forskrift på forskrift; hvis de ikke holdes væk fra at omgås fordærvede børn, er de i fare for at blive ødelagte.

For at blive renset og forblive rene, må syvendedags adventisterne have Helligånden i deres hjerter og i deres hjem. Herren har givet mig lys om at når nutidens Israel ydmyger sig for Ham, og renser sjælstemplet for al besmittelse, vil Han høre deres bønner for den syge, og vil velsigne brugen af Hans hjælpemidler mod sygdom. Når menneskeagenten i tro gør alt han kan for at bekæmpe sygdom, bruge de enkle behandlingsmetoder Gud har givet, vil hans anstrengelser blive effektive. ”Din er himlen, og din er jorden,” ”og de som bor der.”

Hvis Guds folk, efter at der er givet så megen lys, stadig værner om forkerte levevaner, føjer selvet og nægter at reformere sig, vil de lide den visselige konsekvens af overtrædelse. Hvis de er opsat på at stilne bare én fordærvet appetit for enhver pris, vil Gud ikke udføre et mirakel for at frelse dem. De vil ligge ned i sorg.

“Mine brødre! ikke mange af jer må søge at blive lærere. I skal vide, at vi får en desto strengere dom. Vi fejler jo alle i mange ting; hvis en ikke fejler med sine ord, så er han en fuldkommen mand, i stand til også at holde hele sit legeme i tømme. Når vi lægger bidsel i munden på hestene, for at de skal lystre os, så kan vi også styre hele deres krop. Se, også skibene, som er så store og drives af stærke vinde, de styres dog med et ganske lille ror, hvorhen styrmandens hu står. Sådan er også tungen et lidet lem, men kan dog prale af store ting. Se, hvor den mindste ild kan sætte den største skov i brand! Også tungen er en ild. Som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore lemmer; den besmitter hele legemet, ja, sætter »tilværelsens hjul« i brand og er selv sat i brand af Helvede. Thi enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr, kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesker; men tungen kan intet menneske tæmme, rastløs og ond som den er, fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi menneskene, som er skabt, så de ligner Gud. Af den selv samme mund udgår både velsignelse og forbandelse. Mine brødre! således bør det ikke være.”

”I skal omhyggeligt holde Herren eders Guds bud”. Enhver som overtræder sundheslovene vil visselig hjemsøges af Guds mishag. Oh, hvor meget burde vi ikke have af Helligånden dag for dag, hvis vi vil vandre forsigtigt, fornægte selvet, og praktisere Kristi karakters dydigheder!

”Og nu, Israel! Hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, så du vandrer på alle hans veje, og at du skal elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, så du holder Herrens bud og anordninger, som jeg i dag pålægger dig, for at det må gå dig vel.”
Ellen G. White