The Present Truth d. 1. april 1850

Til den ”Lille flok.”

1. april. 1850. Til den ”Lille flok.”
Kære brødre. – Herren gav mig et syn, den 26.januar, som jeg vil berette om. Jeg så at nogle af Guds folk var dumme og sløve, og var kun halvt vågne, og indså ikke den tid vi nu lever i; og at ”manden” med ”støvkosten” var kommet, og at nogle var i fare for at blive fejet bort. Jeg bønfaldt Jesus om at redde dem, for at spare dem lidt længere, og lad dem se deres overhængende fare, så de kunne blive parat før det var helt for sent. Englen sagde: ”Udslettelsen kommer som en mægtig hvirvelvind.” Jeg bønfaldt englen om medynk og redde dem som elskede denne verden, og blev knyttet til deres ejendomme, og var ikke villig til afskære forbindelsen til dem, og ofre dem til at hjælpe budbringerne på deres måde med at give den hungrende føde, som ved at gå til af mangel på åndelig føde.

Idet jeg betragtede fattige sjæle dø af mangel på den nærværende sandhed, og nogle som bekendte at tro sandheden lod dem dø, ved at tilbageholde de nødvendige midler for at fremføre Guds værk, var dette syn så smerteligt at jeg bad englen indstændigt at fjerne det for mine øjne. Jeg så at da Guds sag krævede noget af deres ejendomme, ligesom den unge mand kom til Jesus, [Matt. 16-22,] gik de sorgfulde bort; og at den oversvømmende plage snart ville komme og feje deres ejendomme helt bort, og så vil det være for sent at ofre jordisk gods, og samle det op i himlen.

Jeg så da den herlige Forløser, skøn og elskelig, da han forlod herlighedens rige, og komme til denne mørke og forladte verden, for a give sit dyrebare liv og dø, den retfærdige for den uretfærdige. Han bar den grusomme bespottelse og hån, og bar kronen beklædt med torne, og liflige store bloddråber i haven; medens byrden af hele verdens synder var over ham. Englen spurgte: ”Af hvilken grund?” O, jeg så og vidste at det var foran os; for vore synders skyld led han alt dette, så han ved sit dyrebare blod kunne genløse os til Gud.

Da blev de igen holdt frem for mig, som ikke var villig til at gøre det af med denne verdens goder for at frelse fortabte sjæle, ved at sende dem sandheden, medens Jesus står foran Faderen, går i forbøn med sit blod, sine lidelser og sin død for dem; og medens Guds budbringere venter, parat til at bringe dem den frelsende sandhed, at de kan blive beseglet med den levende Guds segl. Det var hårdt for nogle, som bekendte at tro den nærværende sandhed, at endog gøre så lidt som at række budbringerne Guds egne penge, som han havde lånt dem som forvaltere.

Da blev Jesu lidelser, hans offer og kærlighed så dyb, at han gav sit liv for dem, fremholdt for mig; og deres liv, som bekendte at være hans efterfølgere, som havde denne verdens goder, og betragtede det for en stor ting at hjælpe frelsens sag. Englen sagde: ”Kan disse gå ind i himlen?” En anden engel svarede: ”Nej, aldrig, aldrig, aldrig. Dem som ikke er interesseret i Guds sag på jorden, kan aldrig synge de genløstes kærligheds sang der oppe.”

Jeg så det hurtige arbejde som Gud gør på jorden, snart vil afkortes i retfærdighed, og at de hurtige budbringere må fremskynde deres vej for at opsøge den spredte hjord. Og englen sagde: ”Er alle budbringere? Nej, nej, Guds budbringere har et budskab.”

Jeg så at Guds sag var blevet forhindret, og vanæret af nogle omrejsende som ikke havde et budskab fra Gud. Disse har et regnskab at aflægge for Gud for enhver doller de har brugt på at rejse, hvor det ikke var deres pligt at tage der til; for de penge som har hjulpet Guds sag, og for manglen på samme. Sjæle har hungret og hentæret af mangel på åndelig mad, som de kunne have fået af Guds kaldte og udvalgte budbringere, hvis de havde haft midlerne.

Den mægtige rystelse er begyndt, og vil fortsætte, og alle vil blive rystet bort, som ikke er villig til at gribe fat og stå ubøjelig for sandheden, og ofre til Gud og hans sag. Englen sagde: ”Tænk om nogen bliver tvunget til at ofres. Nej. Nej. Det må være et frivilligt offer. Det vil få alle til at købe marken.” – Jeg råbte til Gud om at spare hans folk, nogle af dem var ved at sulte og dø.

Jeg så at dem, som har styrke til at arbejde med deres hænder, og hjælpe med at understøtte sagen, var ligeså ansvarlig for de kræfter, som andre var for deres ejendomme.

Jeg så at Gud den almægtiges domme kom hurtigt. Jeg bad indstændigt englen om at tale på sit sprog til folket. Han sagde: ”Al Sinaj bjergets torden og lynild vil ikke bevæge dem, som ikke vil bevæges af Guds ords klare sandheder; en engels budskab vil heller ikke kunne vække dem.”

Jeg beskuede da Jesu skønhed og ydmyghed. Hans klædning var hvidere end det hvideste sne. Intet sprog kan beskrive hans herlighed og ophøjede skønhed. Alle, alle som holder Guds bud, vil gå ind gennem byens porte, og have ret til livets træ, og vil altid være i elskelige Jesu nærhed, hvis ansigt skinner klarer end solen om middagen.

Jeg blev da peget hen til Adam og Eva i eden. De tog del i det forbudne træ, og flammesværdet blev sat omkring livets træ, og de blev drevet ud fra Haven, for at de ikke skulle få del i livets træ, og blive til udødelige syndere. Livets træ skulle sikre evigt liv. Jeg hørte en engel spørge: ”Hvem i Adams familie har kommet forbi dette flammesværd, og fået del i livets træ?” Jeg hørte en anden engel svare: ”Ikke nogen af Adams familie har kommet forbi flammesværdet, og fået del i livets træ; derfor er der ingen udødelige syndere. Sjælen der synder skal dø en evig død; en død der vil vare evigt, hvor der ikke vil være håb om opstandelse; og Guds vrede vil være stilnet.”

Jeg så at de hellige vil hvile i den hellige by, og regere som konger og præster et tusinde år; så vil Jesus stige ned med de hellige på Oliebjerget, og bjerget vil deles ad, og blive en mægtig slette for at Guds paradis kan hvile på jorden. Resten af jorden vil ikke renses før de døde onde har rejst sig op (ved slutningen af de tusinde år) og samle sig omkring staden; for de ondes fødder vil aldrig vanhellige den nye jord. Så vil der komme ild ned fra Gud fra himlen og opsluge dem; brænde dem op rod og gren. Satan er roden, og hans børn er grenene. Den samme ild der opsluger de onde, vil rense jorden.
Jeg håber på evigt liv ved Jesu tilsynekomst, E. G. White.