The Signs of the Times d. 22. januar 1880

Tro mod sin pligt fortæller inspirationens pen os om de synder, der overvandt Noa, Lot, Moses, Abraham, David og Salomo, og hvordan Elias’ stærke ånd sank under fristelse under hans frygtelige prøvelse. Jonas’ ulydighed og Israels afgudsdyrkelse er trofast optegnet. Peters fornægtelse af Kristus, den bitre strid mellem Paulus og Barnabas, profeternes og apostlenes fejl og svagheder bliver alle blotlagte til efterfølgende generationers skue, så de kan få gavn af deres erfaring, som gik forud for dem. Hvis ingen fejl havde kendetegnet deres liv, så ville de helt sikkert have været mere end menneskelige, og vi med vor syndige natur ville opgive håbet om nogen sinde at nå sådant et punkt af fortræffelighed. Men idet vi ser, hvor de kæmpede og faldt, tog mod til sig og sejrede ved Guds nåde, bliver vi opmuntret til at fortsætte over forhindringerne, som den degenererede natur stiller på vor vej.