The Signs of the Times d. 26. februar 1880

Under trængselstiden, lige før jesu genkomst, vil de retfrædiges liv blive beskyttet ved hellige engles hjælp.

Vi har hørt nogle tiltale den store og almægtige og hellige Gud, som bor i et utilnærmeligt lys, på en måde, som de ikke vil taltale en ligemand eller endog en, der var ringere. Vi har set nogle, i Gud tilstedeværelse, opføre sig på en måde, som de ikke ville vove at gøre i en jordisk vens tilstedeværelse. Dette viser at de ikke har en rigtig opfrattelse af Guds karakter og storheden af hans magt. De bør huske, at Guds øje hviler på dem; han lærer deres hjerters tanker angående ham. Han lader sig ikke sportte. Gud ska vises stor ærbødighed; hvor end hans tilstedeværele bliver klart erkendt, vil syndige mennesker bøje sig med den mest ydmyge holdning, og dybt fra deres sjæle råbe: Hvor forfærdeligt er dog dette sted.

Streng disciplin kan til tider skabe utilfredshed, og børnene vil ønske at få deres egen vilje. Men når de har lært at lyde deres forældre, vil de have lettere ved at underkaste sig Guds krav. Således vil den oplæring, der modtages i barndommen, have indflydelse på den religiøse erfaring og forme den voksnes karakter.

Vor tids ungdom er uvidende om Satans planer. Forældrene bør derfor være vågne i disse farlige tider og med flid og udholdenhed arbejde på at hindre fjendens første tilnærmelser. De bør undervise deres børn, både når de sidder i deres hus, og når de vandrer på vejen, både når de lægger sig, og når de står op.