The Southern Review The Southern Review d. 18. juli 1899

Behovet for menighedsskoler

I alle vore menigheder, og hvor der end er en gruppe af troende, bør der oprettes menighedsskoler: og i disse skoler bør der være lærere som har den sande missionsånd for børnene skal oplæres i at blive missionærere. Det er væsentligt at lærere oplæres i at gøre deres vigtige del i at instruere sabbatsholdernes børn, ikke kun i videnskab, men i skriften. Disse skoler oprettes på forskellige lokaliteter, og føres af gudfrygtige mænd og kvinder, som sagen kræver det, bør bygges på samme principper som profetskolerne blev bygget på.

Der er et alvorligt arbejde der skal gøres for børn. Før den overvældende svøbe fejer hen over all jordens beboere kalder Herren alle som i virkeligheden er israelitter til at tjene ham. Sammel jeres børn i jeres egne huse; sammel dem ind fra i klasser som giver udtryk for Satans ord, som ikke adlyder Guds bud. Drag ud af byerne så hurtigt som muligt. Opret menighedsskoler. Sammel jeres børn, og giv dem Guds ord som fundament for al deres uddannelse. Søgte menighederne på forskellige Guds råd, havde de ikke brug for at blive talt til på dette punkt.

Den uddannelse der generelt gives på verdens skoler er ikke det der kan accepteres som sand uddannelse. De unges lærere bør være kristne som selv er under Guds disciplin. Så vil de have en fornemmelse af deres ansvar som de, som kristne, fastholder under alle forhold, og aldrig udvise lidenskabelighed eller hårdnakkethed. De vil åbenbare sunde principper, urokkelig renhed, rene læresætninger. Dette er de tanker som vil drage de unge til højere uddannelse.

Lad os se sagen korrekt. Børn er Herrens arv, og skal uddannes sådan at de kan blive yngre medlemmer af Herrens familie, forberedt med en ordentlig undervisning til at tjene Herren i deres barndomsliv. Skal menighedens medlemmer give midler til at fremme Kristi sag blandt andre, og lade deres egne børn fremføre Satans værk og tjeneste? Hvad Herren Jesus forventer af alle troende er noget mere end bare være optaget og aktiv; denne aktivitet bør trænes op i Kristi linjer. Gud forlanger helhed i tjenesten. I mangel på dette, er alt andet ringere. Børn bør være moralsk udrustede til det arbejde der er deres Genløser tilbøjelig. De bør udrustes til at være vidner, i en uforsigtig og ukristelig verden, at deres Frelser ikke døde forgæves for dem.

Gud ønsker alle børn i den følsomme alder skal være hans barn, og optages i hans familie. Uanset hvor unge de er, så må de unge være medlemmer af troens hushold, og få den mest dyrebare erfaring. De kan have følsomme hjerter, og parate til at få varige indtryk. Deres hjerter kan drages i tillid og kærlighed til Jesus, og de kan leve for Frelseren. Kristus vil gøre dem til små missionærer. Hele deres tankestrøm vil ændres, så at synden ikke vil vises som en nydelse, men hades og afskyes. . . . Børn som instrueres ordentlig, vil være vidner for sandheden.

Vi kan bringe hundredvis og tusindvis børn til Kristus hvis vi vil arbejde for dem. Lad alle som læser disse ord blødgøres og underlægges. Lad os i vort uddannelsesarbejde favne langt mere af børn og unge, end vi har gjort, og der vil oprejses en hel hær til Guds arbejde.