The Southern Watchman d. 25. december 1902

Hvad Gud ønsker at vi skal være

Gud kalder forstandige kristne, mænd og kvinder som er fylde af kendskab til hans vilje. Han kalder mænd og kvinder som viser ved deres gode gerninger at sandheden har gjort en forandring i deres liv. Den religion der kun består af bekendere, er kun indbildning. Dem hvis samfund med Kristus kun når til at have deres navne skrevet i menighedsprotokollen, er ikke lysets kanaler.

Guds tjenere bør daglig få mere kendskab til ham. Daglig bør de vokse i nåden og i åndelig forstand, styrkes med magt efter hans herlige kraft. De skal vokse i åndelig effektivitet, så at de måtte få kræfter til dem de arbejder for.

Gud beder ikke mænd og kvinder om at gå ind i hans tjeneste med deres naturlige karaktertræk, og begå fejl for det himmelske univers og over verden. Han beder ikke et menneske som er uomvendt at prøve at tjene ham. Kristus indbyder alle at komme til

sig; men når de kommer, skal de lægge deres synder til side. Alle deres laster og tåbeligheder, al deres stolthed og verdslighed, skal lægges til side ved hans korsets fod. Dette forlanger han fordi han elsker dem, og ønsker at frelse dem, ikke i deres synder, men fra deres synder.

Sjælens gendannelse fra synd skal være godhedens indtægtskilde til mennesker og til Guds ære. Herren skal have al ros for den forunderlige forandring der er sket. Men hvor mange giver Gud pris og tak?! Hvor mange viser i deres tak til Giveren, at de påskønner deres velsignelser? Hvor mange giver Faderen tak, "som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset." Vi har genløsningen gennem hans blod. Han har udfriet os fra mørkets kraft, og har forvandlet os ind i hans Søns rige. De himmelske engle er hele tiden i gang med at tjene os, giver os de mest forunderlige anledninger og velsignelser. Hvorfor skal vi så være træge til at udtrykke vor tak? Han som giver sig til at prise, han ærer Gud. En velduftende atmosfære omgiver den troende, en taknemmelig sjæl som priser sin himmelske far. Lad alle påskønne Herrens velsignelse. Vi reflekterer klare lysstråler når vi udtrykker glæde over Herrens godhed i hjemmet og i menigheden.

Gennem sine menneskelige redskaber, ønsker Gud at åbenbare sin nådes kraft, - gøre genløsningens rigdomme kendt.

Folk skal advares og belæres i al visdom. Dem som søger at vinde sjæle til Kristus må passe på i enhver handling, for at de ikke efterlader et falsk indtryk hos dem hos dem de arbejder for. Herren vil give dem fremgang som behandler menneskesind trofast i de åndelige og timelige områder. Lad dem som arbejder for Kristus påtage sig Kristus; så vil kundskaben og forståelsen vokse til stadighed, et fremskridt som vil gøre stort indtryk på verden. Dem der daglig lærer af Kristus, vil blive så sagtmodige og ydmyge at Kristus kan arbejde igennem dem. Han vil gå foran dem som deres retfærdighed. Idet de følger i hans fodspor, opfylder hans krav, vil mange få kundskab om dem, at de har været hos Kristus. Deres liv er tilpasset sandheden; og når de åbenbarer Frelserens karakter i deres liv, udretter de det arbejde som han udrettede. Idet de beskuer Kristus forandres de fra herlighed til herlighed, fra karakter til karakter. Disse troende vil bevæge verden.
Mrs. E. G. White