Home Missonary 1/09 1892

"I er mine vidner"

De himmelske agenter venter på at samarbejde med menneskeagenterne i dette store arbejde, med at genspejle lys til verden. Hvor der kun omvendes en sjæl på jorden, spreder der sig en glæde igennem himlen. Når der løsrives en sjæl fra Satans hånd og gives som Jesu Kristi trofæ, er der glæde i nærheden af Gud, Jesus Kristus og de hellige engle, fordi den fortabte er fundet. Jeg sender min appel til menighederne: ”Stå op og skin, for Herrens herlighed er oprejst over jer.” ”Ikke I” sagde Kristus,” har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt, og det en varig frugt, så at Faderen kan give jer, hvad som helst I beder ham om i mit navn.” - fortsættes

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.