The Signs of the Times 2/01 1893

Udvalgt i Kristus

Mange har forvirrede idéer om hvad tro udgør, og de lever i det hele taget under deres privileger. De blander følelser og tro, og er hele tiden bedrøvede og forvirrede i sindet; for Satan udnytter alt muligt af deres uvidenhed og manglende erfaring. Gennem mange fristelser, har Satan ofte succes med at gøre erfarne kristne sortsynede og bitre, efter hans onde planer. Vi skal acceptere Kristus som vor personlige Frelser, ellers vil det ikke lykkes os at vinde sejr. Det vil ikke kunne svare for os at holde os selv på afstand fra ham, og tror at vor ven eller vor næste kan få ham som en personlig Frelser, men at vi ikke erfarer hans tilgivende kærlighed. Vi skal tro at vi er udvalgt af gud, og blive frelst ved troens erfaring, gennem Kristi nåde og Helligåndens virke, og vi skal prise og ære Gud for en så forunderlig manifestation af hans ufortjente gunst. Det er Guds kærlighed der drager sjælen til Kristus, og tages glædeligt imod, og gives til Faderen. Gennem Åndens arbejde fornyes det guddommelige forhold mellem Gud og synderen. Faderen siger: “Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Jeg vil udvise tilgivende kærlighed imod dem, og give dem min glæde. De skal være en særlig rigdom for mig; for det folk, jeg har dannet mig, skal synge min pris.”

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.