The Signs of the Times 2/01 1893

Udvalgt i Kristus

Jesus siger: ”Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort.” Når den angrende synder kommer til Jesus, får skyldsfølelsen og uværdigheden ham til at indse at han fortjener straf, men stoler han på Kristi barmhjertighed og kærlighed, vil han ikke vendes bort. Guds tilgivende kærlighed tilegnes, og glad taknemmelighed springer i hans hjerte af uendelig medfølelse og kærlighed for hans Frelser. Den tilvejebringelse blev gjort for ham i himlens rådssale, før verdens grundlæggelse, at Kristus kunne påtage sig straffen for menneskets overtrædelse og tildele det sin retfærdighed, overvælder det med forbavselse, og fremkalder prisende ord og taknemmelighedssange fra hans læber.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.