The Signs of the Times 25/02 1897

Loven og evangeliet.

Loven og evangeliet kan ikke adskilles. Nåde og sandhed mødes i Kristus; retfærdighed og fred kysser hinanden. Evangeliet har ikke ignoreret de forpligtelser mennesker skal have over for Gud. Evangeliet er intet mindre end lovens opfyldelse. Det er ikke mindre strengt overfor syndere, end loven. Loven peger hen til Kristus; Kristus peger mod loven. Evangeliet kalder mennesker til omvendelse. Omvendelse fra hvad? — Fra synd! Og hvad er synd? – Det er overtrædelse af loven. Altså kalder evangeliet mennesker bort fra deres overtrædelser tilbage til lydighed mod Guds lov. I sit liv og død lærte Jesus den strengeste lydighed. Han døde som den retfærdige for den uretfærdige for at Guds lov skulle bevare sin ære - og mennesket reddes fra fortabelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.