The Signs of the Times 25/02 1897

Loven og evangeliet.

Kristus indvilgede i at dø i synderens sted, så mennesker, ved et liv i lydighed, kan undgå straffen for Guds Lov. Hans død gør ikke Guds lov virkningsløs; den dræbte ikke loven, formindskede dens krav, eller forringede dens hellige værdighed. Kristi død proklamerede sin Faders lovs retfærdighed ved at straffe overtræderen, og at han indvilgede i at selv lide straf for lovovertrædelse, for at frelse faldne mennesker fra dens forbandelse. Det, at Guds elskede Søn måtte dø på et kors, viser, at Guds lov er ufravigelig. Jesu død ærer og ophøjer loven og er et bevis på dens uforanderlige karakter. Han siger selv: "Tro ikke, at jeg er kommet for at afskaffe loven og profeterne; jeg er ikke kommet for at afskaffe, men for at fuldkomme." Kristi død retfærdiggør lovens krav.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.