The Signs of the Times 4/03 1886

Overmodets synd.

Når Guds arbejdere trænges af Guds og sandhedens fjender og således bringes i vanskelige stillinger, bør de huske Kristi eksempel og deraf lære ikke at optræde overmodigt. I stedet for i heftighed at forsøge på selv at gøre noget bør de vente tålmodigt på Guds befrielse. Ingen bør tænke, at de har ret til at bede om, at Gud ved sin magt skal træde til og hjælpe dem, blot for at de kan blive fritaget for personlige ubehageligheder, eller at de skal undgå at lide ydmygelse og ængstelse. Det vigtige spørgsmål bør være: "Hvorledes kan Gud æres og hans sandhed hævdes?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.