The Signs of the Times 4/03 1886

Overmodets synd.

De, som adlyder Gud og holder alle hans bud, vil møde en lignende modstand som den, David mødte. Lærde mænd, hovmodige og pralende i deres formodede overlegenhed, vil ligesom Goliat føle sig tilskyndet til at foragte den lille skare, som lyder Gud. Mange af disse Guds børn har aldrig taget eksamen ved en eller anden stor læreanstalt. Men med Bibelen i hånd står de frem og forsvarer Guds sandhed, hævder hans sabbat, som er blevet trådt under fødder af dem, som ikke vil holde hans lov. Herren kan fuldkomme sin kraft i vor skrøbelighed. Dersom menneskene lig David vil forglemme sig selv og søge at ære Gud og kæmpe for hans navn og hans sandhed, så vil han virke kraftigt for dem og krone deres bestræbelser med held. Men der er mange, som tager æren til sig selv, dersom Guds værk går fremad ved deres hånd. De bliver hovmodige og selvtilfredse, smigrende sig med, at deres fremgang skyldes deres egen overlegne dygtighed. Fremgang i arbejdet vil ofte blive til ødelæggelse for den, der således er blevet æret af Herren. Vor medlidende Fader i himlen ynkes over vor svage natur og bærer længe over med vore dårskaber. Var dette ikke tilfældet, ville han ikke have givet sin Søn til en falden verden, hvor han måtte tåle Satans anløb og fristelser for således at vise menneskene, hvorledes de kan sejre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.