The Signs of the Times 4/03 1886

Overmodets synd.

Når de kristne møder sandhedens fjender, så bør de gå frem i Herrens frygt og kraft, ligesom David gjorde, da han mødte Goliat. Israels og filisternes hærskare stod samlede, og foran dem stod den mægtige kæmpe, hvis kraftige skikkelse ragede højt op over alle de andre. Han var bevæbnet med et spyd lig en væverstang, på hans hoved var der en kobberhjelm, og han havde en mægtig brynje på. Over fødderne havde han kobberskinner, og imellem hans skuldre var der et kastespyd af kobber. Denne kæmpe, denne i krig oplærte mand, opløftede sin røst og udråbte en udfordring, som lød gennem den stille luft: »I dag har jeg hånet Israels slagrækker; kom med en mand, så vi kan kæmpe sammen!« 1.Sam 17,10.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.