The Signs of the Times 21/03 1906

Guds ord er vor vejleder

Den sømand, der har adgang til kort og kompas og alligevel ikke brug-er dem, har ansvaret for, at de ombordværendes liv udsættes for fare. Skibet kan gå tabt på grund af hans forsømmelse. Vi har en Vejleder, Guds Ord, og vi er uden undskyldning, hvis vi tager fejl af vejen til Him-melen, for vi har fået skænket klare anvisninger.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.