The Signs of the Times 22/04 1897

Jesus ved Sykars brønd. Livets vand

Kristus forstår verdens nød, og ved ham alene kan Faderen frelse menneskene. Han tørster efter at give de nødlidende sjæle livets vand frit og uforskyldt. Kristus tørster efter deres erkendelse, for hvem han har forladt himlens sale, sin ære, sin herlighed, sin kongelige trone og sin store magt. Han tørster efter den kærlighed, det samarbejde, de må yde ham som deres personlige frelser. Han vil, at de skal komme til ham, gribe hans nåde i tro og drikke af ham som den levende vandkilde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.