The Signs of the Times 22/04 1897

Jesus ved Sykars brønd. Livets vand

”En samaritansk kvinde kom for at hente vand.” Jesus sagde til hende: ”Giv mig noget at drikke.” Joh 4,7. Kvinden svarede: Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? - jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. 9. vers. Kristus befandt sig i hendes umiddelbare nærhed; men hun kendte ham ikke. Hun tørstede efter sandheden, men vidste ikke, at han, som var sandheden, var ved hendes side og kunne oplyse hende. Og endnu i dag sidder der tørstende sjæle lige tæt op til den levende kilde; men de ser langt bort fra den brønd, som indeholder det vederkvægende vand; og selv om det bliver sagt til dem, at vandet er tæt ved, vil de dog ikke tro det.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.