The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

"Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud." (Joh 1,12-13) Disse er Guds udvalgte; de er dem, til hvem Kristus siger: "Frygt ikke, du lille hjord! thi jeres Fader har besluttet at give jer Riget. Sælg, hvad I har, og giv almisse! Skaf jer punge, som ikke ældes, en uudtømmelig skat i Himlene, hvor ingen tyv kommer nær, og intet møl ødelægger. Thi hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. (Luk 12,32-34)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.