The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

I et helligt syn blev Johannes taget ind i den himmel- ske helligdom. Han siger: "Guds tempel i himmelen blev åbnet, og hans pagts ark kom til syne i hans tempel". (Åb 11,19) "Derefter så jeg: templet, vidnesbyrdets telt, i Himmelen blev åbnet". (Åb 15,5) Det tabernakel, som Moses blev beordret at bygge, skulle være efter samme mønster som den himmelske helligdom. I arken blev de Ti Bud, som blev skrevet med Guds finger, lagt. Den lov der blev lagt i arken på jorden, var en kopi af den lov, der var i vidnesbyrdets ark i himmelen og Jehovas forskrifter er uafviselige. De Ti Bud udgør karakterens moralske standard. Gud kræver for menneskets del fuldstændig overensstemmelse med hans lov, og forbandelsen er udtalt over enhver, der ikke bliver i alt, hvad der er skrevet, og handler derefter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.