The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

Menneskeracen står ikke med en retfærdig karakter, som den Adam havde før han faldt. Selvom det er synd ikke at holde Guds forskrifter, og syndens løn er døden, er der ingen anden mulighed for mennesket, hvorved det kan opnå evigt liv, end ved Jesu Kristi lydighed og retfærdighed, Han som er menneskehedens hoved og repræsentant. Synderen kan kun finde håb ved at stole på Kristi fuldkommenhed. Vi skal benytte os af det syndfri offers fortjenester, som blev fremskaffet ved Guds enbårne Søns død. "Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn; og vi er det. Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham. I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive (være) ham lige, thi vi skal se Ham, som han er. Og enhver, der har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom Han er ren." (1Joh 3,1-3)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.