The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

Denne verdens mennesker er så optaget af verdslige affærer, at evige realiteter er af sekundær betydning for dem. De kan ikke skelne sandhed fra vildfarelse. I ånd og praksis gentager de jødernes historie, og i disse sidste dage vil Guds udvalgte, som holder Hans Bud blive mål for foragt, både hos de, der er på høje poster og hos de almindelige mennesker. "Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og holde stand efter at have besejret alt." (Ef 6,12)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.